BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkiewicz Jerzy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podejście procesowe w specyfikacji wymagań użytkowników
Process Oriented Approach in User Requirements Specifications
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 208-222, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Orientacja procesowa, System informacyjny przedsiębiorstwa, Użytkownicy informacji
Process orientation, Information system of enterprises, Users of information
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule:
• dokonano próby analizy dotychczas stosowanych technik specyfikacji wymagań, w tym wykorzystujących podejście procesowe,
• przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania języka UML w zorientowanej procesowo specyfikacji wymagań przedsiębiorstwa,
• sformułowano propozycje założeń metody specyfikacji zorientowanej procesowo, wykorzystującej jednocześnie możliwości języka UML. (fragment tekstu)

Specification (Elicitation) and Analysis of user requirements is a critical part of development process of information system. It is separated as specific domain of research and professional activities called "Requirements engineering". Requirements engineering proposes different approaches to requirements specifications. A process oriented approach is one of the approaches of this kind. Its importance progresses with generalization of business process modernization in enterprises. There are three parts of this paper. The first is a review of essentials techniques of requirements specifications. The next presents possibilities of Unified Modeling Language (UML) to specify u requirements by modeling business process. The last part contains a description of foundations о process oriented method, which can be used for specification of user requirements specifications. This method joins object and process approach in requirements engineering. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bock C., UML 2 Activity and Action Models, "Journal of Object Technology", ETH Zurich, vol. 2, no. 4, 2003.
 2. Bock C., UML 2 Composition Model, "Journal of Object Technology", ETH Zurich, vol. 3, no. 2004.
 3. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML -przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2001.
 4. Bubenko J.A., Extending of the Scope of Information Modelling, Proceedings of the 4th International Workshop on the Deductive Approach to Information Systems and Databases, report DSV 93- 034, SISU, Stockholm 1993.
 5. Bustard D.W., Lundy P.J., Enhancing Soft Systems Analysis with Formal Modelling, Second IEEE International Symposium on Requirements Engineering, March 27-29, 1995, York, England, IEEE Computer Society 1995.
 6. Champy J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 7. Checkland P., Systems Thinking, Systems Practice, John Wiley, Chichester 1987.
 8. Dano В., Briand H., Barbier F., A Use Case Driven Requirements Engineering process, "Requirements Engineering" 1997, vol. 2.
 9. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, WNT, Warszawa 2002.
 10. Graham I., Metody obiektowe w teorii i praktyce, WNT, Warszawa 2004.
 11. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institut, Warszawa 1996.
 12. Hull M.E.C., Jackson K., Dick A.J., Requirements Engineering, Springer, 2000.
 13. Jarkę M., Tung Bui X., Caroll J., Scenario Management: An Interdysciplinary Approach, "Requirements Engineering" 2003, vol. 3.
 14. Karagiannis D., Junginger S., Strobl R., Introduction to Business Process Management Systems Concepts, "Business Process Modelling", pod red. B. Scholz-Reiter, E. Stickel, Springer, Berlin 1996 (s. 81-106).
 15. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (red.), Inżynieria systemów informatycznych w e- gospodarce, PWE, Warszawa 2005.
 16. Lamsveerde A. von, Darimont R" Massonet P., Goal-Directed Elaboration of requirements for a Meeting Scheduler: Problems and Lessons Learnt, Transactions on IEEE, 1995.
 17. Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 18. Miller R., Co nowego w UML 2? Kwestia profili, www.borland.pl, 2005.
 19. NATURE Team: Defining Visions in the Context: Models, Process and Tools for Requirements Engineering, "Information Systems" 1996, vol. 21, nr 6.
 20. Pohl K., The Three Dimensions of Requirements Engineering, Proceeding on Advanced Information Systems Engineering CaiSE'93, Lecture Notes in Computer Science, vol. 685, Springer-Verlag 1993.
 21. Pohl K., A Process Centered Requirements Engineering Environment, Techn. Hochschule, Diss., Aachen 1995.
 22. Potts C., Newstetter W.C., Naturalistic Inquiry and Requirements Engineering: Reconciling Their Theoretical Foundations, 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering (RE'97), January 5-8, 1997, Annapolis, MD, USA. IEEE Computer Society.
 23. Remodelling - idea biznesowa doby internetu, www.software.com.pl/pisma/Software000/Sfl_2000/remodelling.html.
 24. Requirements Engineering, Springer-Verlag London Ltd., od 1996 r.
 25. Rolland С., Si-Said S., Guidance for Requirements Engineering Processes, Database and Expert Systems Applications, 8th International Conference, DEXA '97, Toulouse, France, September 1-5, 1997, Proceedings, Lecture Notes in Computer Science, Springer 1997.
 26. Sutcliffe A., A Technique Combination Approach to Requirements Engineering, 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering (RE'97), January 5-8, 1997, Annapolis, USA. IEEE Computer Society.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu