BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Radosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Systemy wspomagania pracy grupowej w przedsiębiorstwach : badania wstępne
Computer Supported Co-Operative Work Systems : Initial Examination
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 276-283, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Praca grupowa, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Wyniki badań
Team work, Computer aiding management, Research results
Note
summ.
Abstract
Problematyka komputerowego wspomagania pracy grupowej stanowi aktualny obszar badawczy, będący przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, w tym również naukowców zajmujących się dziedziną informatyki ekonomicznej. Wydaje się jednak, że rola pracy grupowej i jej informatycznego wspierania, jako czynnika zapewniającego przedsiębiorstwu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wciąż nie jest w pełni doceniana przez praktyków gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie najistotniejszych pojęć pracy grupowej wspomaganej komputerowo, a przede wszystkim przedstawienie wyników badań ankietowych dotyczących problematyki praktycznego wykorzystania systemów wspomagających pracę grupową w polskich przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The first part of the article presents definitions of several concepts, the most important for the discussed area. This part is also a synthetic attempt to categorise computer supported co-operative work systems. The second part of the article presents a description and results of a survey conducted in medium and large companies in Lower Silesia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Greif I., Computer-Supported Cooperative Work - A Book of Readings, Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo 1998.
  2. Greenberg S., Computer Supported Cooperative Work and Groupware, Academic Press, London 1991.
  3. Hasenkamp U., Kirn S., Syring M., CSCW - Computer Supported Cooperative Work, Addison-Wesley, Bonn 1994.
  4. Bornschein-Grass C., Groupware und computergestützte Zusammenarbeit, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 1995.
  5. Johansen R., Groupware: Computer Support for Business Teams, The Free Press, New York 1998.
  6. Oberquelle H., Kooperative Arbeit und menschengerechte Groupware als Herausforderung für die Software-Ergonomie, [w:] H. Oberquelle, Kooperative Arbeit und Computerunterstützung, Verlag für Angewandte Psychologie, Stuttgart 1991.
  7. Koulopoulos T.M. (1995). The Workflow Imperative, Van Nostrand Reinhold, New York.
  8. Schäl Т., Workflow management systems for process organizations, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1991.
  9. Martyniak Z., Teoretyczne podstawy systemów workflow, "Informatyka" 2000 nr 3, s. 37.
  10. Wojtowicz R., Teoria i praktyka technologii pracy grupowej, [w:] II warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów, red. R. Knosal, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu