BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolbiecki Stanisław (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Piszczek Piotr (UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz), Chmura Kazimierz (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Title
Attempt at a Comparison of the Grapevine Water Requirements in the Regions of Bydgoszcz and Wrocław
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1157-1166, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Badania porównawcze
Production of fruits, Irrigation, Comparative examination
Note
summ.
Abstract
The aim of the present research was to compare the water requirements of grapevine in the regions of Bydgoszcz and Wrocław in the forty-year period between 1976 and 2015. In the research the authors used the mean monthly temperature values (°C) and monthly precipitation (mm) for the May-September period in the years 1976-2015. The meteorological data for the Bydgoszcz region was derived from standard meteorological measurements performed at the Experiment Station at Mochełek, and analysed at the Department of Land Reclamation and Agrometeorology of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The meteorological data for the Wrocław region were provided by the Swojec experiment station of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. The grapevine water requirements were determined as optimal precipitation assumed by Kemmer and Schulz. It has been found that the grapevine water requirements in 1976-2015, expressed as the optimal annual precipitation according to Kemmer and Schulz, were higher in the Wrocław region than in the Bydgoszcz region and they amounted to 469.3 mm and 435.8 mm, respectively. The grapevine water requirements in both regions in the forty-year period under study showed a growing tendency. A larger increase in grapevine water requirements (27.5-28.0 mm per decade) occurred in the Wrocław region. The estimates show that during the forty-year period (1976-2015) the precipitation deficits in grapevine growing in the May-September period occurred in 11 years in the Bydgoszcz region and in 9 years in the Wrocław region.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewska-Sowińska K., Bąbelewski P., Chohura P., Czaplicka-Pędzich M., Gudarowska E., Krężel J., Mazurek J., Sosna I., Szewczuk A. (2016). Agrotechniczne aspekty uprawy winorośli. Wrocław. 1-203.
 2. Bąk B., Łabędzki L. (2014). Thermal conditions in Bydgoszcz region in growing seasons 2011-2050 in view of expected climate change. Journal of Water and Land Development. 23: 21-29.
 3. Bokwa A., Klimek M. (2009). Warunki klimatyczne Pogórza Wielickiego dla potrzeb uprawy winorośli. W: Człowiek i rolnictwo (pr. zbior. pod red. A. Zborowskiego i Z. Górki), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 103-111.
 4. Dzieżyc J. (1988). Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa. 1-415.
 5. Kapłan M. (2013). Możliwości uprawy winorośli w Polsce. Nauki Przyrodnicze, 2: 4-12.
 6. Kopeć B. (2009). Uwarunkowania termiczne wegetacji winorośli na obszarze południowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4: 251-262.
 7. Lisek J. (2011). Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej. Hortpress. 1-216
 8. Łabędzki L. (2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 7-18.
 9. Myśliwiec R. (2013). Uprawa winorośli. PWRiL Warszawa. 1-189.
 10. Pink M. 2015. Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 37-56.
 11. Rolbiecki St., Piszczek P. (2016). Effect of the forecast climate change on the grapevine water requirements in the Bydgoszcz region. Infrastructure and Ecology of Rural Areas IV/4: 1847-1856.
 12. Słowik K. (1973). Deszczowanie roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa: 1-129.
 13. Szymanowski M., Smaza M. (2007). Zmiana zasobów klimatycznych a możliwości uprawy winorośli na Dolnym Śląsku. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Referat na XXXII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Kołobrzeg, 13-15 września 2007: 69-70.
 14. Treder W., Pacholak E. (2006). Nawadnianie roślin sadowniczych. W: Nawadnianie roślin (pr. zbior. pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka), PWRiL, Poznań. 333-365.
 15. Woś A. (1999). Klimat Polski. PWN, Warszawa. 1-302.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.088
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu