BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wichrowska Dorota (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Figas Anna (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Jagosz Barbara (University of Agriculture in Krakow), Ptach Wiesław (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW)
Title
Influence of Drip Irrigation on Nutritive Value of Winter Squash 'Rouge Vif D'etampes' after Harvest and Storage
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1167-1175, tab., bibliogr. 28 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Warzywa, Zawartość witaminy C w warzywach, Nawadnianie, Wyniki badań
Vegetables, Vitamins C content in vegetables, Irrigation, Research results
Note
summ.
Abstract
The aim of the study was to determine the influence of drip irrigation on the nutritive value of winter squash 'Rouge vif d'Etampes' fruits analyzed directly after the harvest and after the storage. The plants were grown on the very light soil in the region of decreased rainfall amounts during the vegetation period. The field experiment was conducted in 2007-2008 at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz on the soil of quality class V-VI (very weak and weak-rye-soil-complex). The field water capacity in the soil layer 0-50 cm was 57.5 mm, while the effective useful retention amounted 29.3 mm. The experiment was designed as one-factorial trial in four replications; drip irrigation as the experiment factor was applied. As the control the plots without irrigation were considered. The single plot area was 11.2 m2 . The drip irrigation was conducted according to the soil tensiometer indications ( 0.04 MPa). The research material was the eatable parts of fresh fruits that were analyzed directly after the harvest and after the storage for six months at the temperature 10°C and the relative air humidity 75%. The drip irrigation performed during the cultivation of winter squash increased the content of vitamin C, total carotenoids including ß-carotene, as well sugars in the fruits, both after the harvest and after the storage. After six months of the storage the rise of the content of dry matter, total carotenoids including ß-carotene, as well monosaccharides was noted, while the level of vitamin C, total sugar, and saccharose have been reduced.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arvayo-Ortiz R.M., Garza-Ortega S., Yahia E.M. (1994). Postharvest response of winter squash to hot water treatment, temperature, and length of storage. HortTechnology, 4(3), 253-255.
 2. Biesiada A, Kucharska A., Sokół-Łętowska A. (2006). Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita Maxima Duch. Folia Horticulturae, Supl., 2, 66-70.
 3. Bonina-Noseworthy J., Loy J.B., Curran-Celentano J., Sideman R., Kopsell D.A. (2016). Carotenoid concentration and composition in winter squash: variability associated with different cultigens, harvest maturities, and storage times. HortScience, 51(5), 472-480.
 4. Ciurzyńska A., Lenart A., Kawka P. (2013). Wpływ temperatury liofilizacji metod suszenia na wybrane właściwości suszonej dyni. Acta Agrophysica, 20(1), 39-51.
 5. Danilčenko H., Jariene E., Paulauskiene A., Kulajtiene J., Viskelis P. (2004). Wpływ nawożenia na jakość i skład chemiczny dyni. Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, 59(4), 1949-1956.
 6. Gross J. (1991). Pigments In vegetables. Chlorophylls and carotenoids. Carotenoids distribution in vegetables. Van Nostrand Reinhold, New York, 225-233.
 7. Gliemmo M.F., Latorre M.E., Gerschenson L.N., Campos C.A. (2009). Color stability of pumpkin (Cucurbita moschata, Duchesne ex Poiret) puree during storage at room temperature: Effect of pH, potassium sorbate, ascorbic acid and packaging material. LWT - Food Science and Technology, 42, 196-201.
 8. Iacuzzo F., Dalla-Costa L. (2009). Yield performance, quality characteristics and fruit storability of winter squash cultivars in sub-humid areas. Scientia Horticulturae, 120, 330-335.
 9. Kaniszewski S. (2005). Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków, 1-85.
 10. Korzeniewska A., Sztangret J., Seroczyńska A., Niemirowicz-Szczytt K. (2004). Zawartość związków karotenoidowych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 497, 339-345.
 11. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanowicz K. (2005). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 12. Kurzeja E., Synowiec A., Stec M., Kudelski A., Chrobok M., Pawłowska-Góral K. (2011). Ocena potencjału antyoksydacyjnego soków z wybranych warzyw z rodziny dyniowatych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 911-915.
 13. Murkovic M., Hillderbrandt A., Winkler J., Pafannhauser W. (2002). Variability of vitamin E in pumpkin seeds (Cucurbita pepo L.). Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und - Forschung, 4, 275-278.
 14. Nawirska-Olszańska A., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Biesiada A. (2010). Ocena jakości dżemów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem i truskawkami. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 1(68), 40-48.
 15. Nawirska-Olszańska A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A.Z. (2011). Content of bioactive compounds and antioxidant capacity of pumpkin puree enriched with Japanese quince, cornelian cherry, strawberry and apples. Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 10(1), 51-60.
 16. Nawirska-Olszańska A. (2011). Przydatność owoców dyni jako surowca do przetwórstwa spożywczego. Monografie CXXXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 17. Niewczas J., Szweda D., Mitek M. (2005). Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., Supl., 2(43), 147-155.
 18. Niewczas J., Mitek M. (2007). Wpływ przechowywania nowych odmian dyni olbrzymiej na wybrane parametry składu chemicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 5(54), 155-164.
 19. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 20. PN-A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 21. PN-A-75101/12:1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i beta-karotenu.
 22. Sokół-Łętowska A. (2004). Rośliny dyniowate w medycynie i kosmetyce. In: Seminarium "Rośliny dyniowate", Wrocław.
 23. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D., Weltrowska-Medzińska B. (2006). Wpływ nawadniania kroplowego na plon i jakość dyni bezłupinowej 'Junona' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Folia Horticulturae, Supl. 2, 87-91.
 24. Sztangret J., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K. (2001). Ocena plonowania oraz zawartości suchej masy i związków karotenoidowych w nowych mieszańcach dyni olbrzymiej. Folia Horticulturae, 13/1A, 437-443.
 25. Talburt W., Smith O. (1987). Potato processing. Thea AVI Publishing Comp. INC Westpost Connection, 796.
 26. USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2004). Nutritional value of pumpkin and winter squash. Release 17.
 27. Wichrowska D., Wojdyła T. (2011). Wpływ nawadniania kroplowego na zawartość przeciwutleniaczy w owocach dyni świeżej i utrwalonej. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 205, 85-91.
 28. Wojdyła T., Wichrowska D., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Weltrowska-Medzińska B. (2007). Zawartość wybranych składników chemicznych w dyni makaronowej świeżej i po przechowywaniu oraz konserwowanej w zależności od nawadniania i odmiany. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 3(52), 82-89.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.089
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu