BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podsiadło Cezary (West Pomeranian University of Technology), Jaroszewska Anna (West Pomeranian University of Technology)
Title
Effects of Irrigation on Fruit Yield and Leaves Photosynthetic Activity in Early and Late Apple Cultivars
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1177-1185, tab., bibliogr. 16 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Efektywność produkcji, Wyniki badań
Production of fruits, Irrigation, Production effectiveness, Research results
Note
summ.
Abstract
The study was conducted in 2008-2009 at the Agricultural Experimental Station in Lipnik near Stargard, on sandy soil. The aim of this study was to determine the effect of sub-crown irrigation on the yield leaves photosynthesis and transpiration capacity, as well as CO2 concentration in the stomatal cells, and leaf greenness index of early ‚Geneva Early' cv. and late ‚Rubinola' cv. apple cultivars. Irrigation was applied in the form of the sub-crown system, in which water is distributed through a mini-sprayers of Hadar type when water potential of soil fell below - 0.01 MPa. The experiment was established in a randomized sub-block pattern (split-plot) in 10 replicates. The study was conducted using the four-year-old trees. The trees were planted at 4 × 2 m spacing; one hectare was planted with 1250 trees. Turf was maintained between the trees, while herbicide fallow was applied in rows. Plant material for laboratory tests was collected each year in three dates: fruit setting (date 1), harvest (date 2) and one month after the harvest (date 3). Studies have shown that leaves of the irrigated apple trees were lower content of assimilation pigments in leaves than non-irrigated ones. Leaves of late 'Rubinola' cv. showed higher photosynthetic activity and pigments content than early 'Geneva Early' cv. Pigment content was the highest at the second date of measurements. Better yielding late variety ‚Rubinola' characterized by a greater intensity of transpiration, stomatal conductance and CO2 concentration leaves than the early va riety ‚Geneva Early'. The applied irrigation significantly increased the fruit yield and also increased the fruits weight of both varieties. Among the varieties of apple trees higher yield and fruit mass was found in the late variety ‚Rubinola'. This treatment and the earliness of varieties had no significant effect on the content of other macro - and micronutrients.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnon D. J., M. B. Allen, Whatley F. (1956). Photosynthesis by isolated chloroplasts. IV General concept and comparison of three Photochemical reactions. Biochemistry Biophysics Acta 20: 449-461.
 2. Klamkowski K., Treder W., (2000). Wpływ stresu wodnego na dynamikę przyrostu średnicy pędu głównego jabłoni. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 8: 141-147.
 3. Koźmiński Cz., Michalska B. (2000). Klimatyczna charakterystyka rejonu stacji agrometeorologicznej w Lipkach k. Stargardu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie: 11-16.
 4. Makosz E. (2014). Sytuacja na rynku jabłek i ZSJ w Polsce i na świecie. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", 4: 10.
 5. Nalborczyk E. (1993). Biologiczne uwarunkowania produktywności roślin strączkowych. Fragmenta Agronomica 4:147-150.
 6. Pacholak E., (1985). Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie i jakość owoców trzech odmian jabłoni. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Seria C 2-4: 99-100.
 7. Pacholak E., Zydlik Z., Zachwieja M. Rutkowski K. (2007). Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar 'Sampion' in a replanted orchard. Acta Scientiarum Polonorum - hortorum Cultus 6 (3): 3-13.
 8. Podsiadło C., Jaroszewska A., Biczak R., Herman B., Rumasz-Rudnicka E. (2005). Wpływ nawadniania podkoronowego i nawożenia mineralnego na wielkość i jakość owoców brzoskwini. Inżynieria Rolnicza 4 (64): 117-124.
 9. Podsiadło C., Jaroszewska A., Biczak R., Herman B. (2006). Wpływ mikronawadniania i nawożenia na zawartość azotanów w wybranych roślinach sadowniczych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych z. 513: 323-331.
 10. Rzekanowski Cz., Rolbiecki S. (1996). Wpływ nawadniania kroplowego na niektóre cechy jakościowe plonu wybranych gatunków roślin sadowniczych. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych z. 438: 213-217.
 11. Szewczuk A., (2002). Wpływ nawadniania na wzrost i owocowanie drzew jabłoni szczepionych na różnych podkładkach. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 445: 247-259.
 12. Treder W., Mika A., Cegłowski S. (1992). Wpływ nawadniania na wzrost, plonowanie i jakość jabłek odmiany 'Cortland'. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Seria C 3-4: 63-64.
 13. Treder W. (2004). Wpływ nawadniania kroplowego na dynamikę wzrostu jabłek. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 12: 79-85.
 14. Uprawy ogrodnicze 2002. Główny Urząd Statystyczny Warszawa.
 15. Uprawy Ogrodnicze 2010. Powszechny Spis Rolny, Główny Urząd statystyczny Warszawa
 16. Wojcieska U. (1994). The effect of nitrogen nutrition of soybean on plant growth and CO2 exchange parameters. Acta Physiologica Plantarum 16: 262-268.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.090
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu