BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Podsiadło Cezary (West Pomeranian University of Technology), Wichrowska Dorota (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Figas Anna (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Jagosz Barbara (University of Agriculture in Krakow), Ptach Wiesław (Warsaw Univeristy of Life Sciences - SGGW)
Title
Influence of Drip Irrigation on the Yielding of Summer Squash 'White Bush' under Rainfallthermal Conditions of Bydgoszcz and Stargard
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1229-1240, tab., bibliogr. 29 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Właściwości fizykochemiczne
Production of fruits, Irrigation, Physicochemical property
Note
summ.
Abstract
The aim of the study was to determine the effect of drip irrigation on yielding of summer squash 'White Bush' grown under conditions of two localities: Lipnik near Stargard Szczeciński (soil of quality class IVb, and of good-rye-soil-complex) and Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz (soil of quality class V, and of weak-rye-soil-complex). The study was designed as one-factorial trial: drip irrigation as the experimental factor was considered. Drip irrigation was conducted according to soil tensiometer indications (-0.04 MPa). Both, in Lipnik as well as in Kruszyn Krajeński, drip irrigation significantly increased marketable yield of summer squash 'White Bush'. A higher rise in yields due to irrigation was obtained in Kruszyn Krajeński than in Lipnik. Mean marketable yield of summer squash fruits in Lipnik was higher than that obtained in Kruszyn Krajeński. Drip irrigation significantly increased the single fruit weight in relation to the control, in both crop localities. The system of drip irrigation significantly affected the number of fruits per plant. Summer squash plants grown in Lipnik produced higher number of fruits, than in Kruszyn Krajeński. In addition, essential influence of drip irrigation was affirmed on chemical composition of fruits, i.e. dry matter, vitamin C, monosaccharides, saccharose, content of total sugars and sum of carotenoids and ß-carotin.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biesiada A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A. (2006). Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita Maxima Duch. Folia Horticulturae, Supl., 2: 66-70.
 2. Coolong T. (2016). Evaluation of shallow subsurface drip irrigation for the production of acorn squash. HortTechnology, 26(4): 436-443.
 3. Ertek A., Şensoy S., Küçükyumuk C., Gedik İ. (2004). Irrigation frequency and amount affect yield components of summer squash (Cucurbita pepo L.). Agricultural Water Management, 67(1): 63-76.
 4. Jeznach J. (2007). Some maintenance problems of the drip irrigation in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation, 38: 41-47.
 5. Jeznach J. (2009). Aktualne trendy rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6: 83-94.
 6. Kaniszewski S. (2005). Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress, Kraków: 1-85.
 7. Kuslu Y., Sahin U., Kiziloglu F.M., Memis S. (2014). Fruit yield and quality, and irrigation water use efficiency of summer squash drip-irrigated with different irrigation quantities in a semi-arid agricultural area. Journal of Integrative Agriculture, 13(11): 2518-2526.
 8. Lisiecka J. (1993). Warzywa dyniowate. In: Gapiński M. (ed.): Warzywa mało znane i zapomniane. PWRiL, Poznań: 99-111.
 9. Peil R.M.N., Strassburger A.S., da Fonseca L.A. (2012). Growth, water consumption and use efficiency of summer squash crop in closed rice husk medium growing system. Acta Horticulturae, 952: 645-650.
 10. Rolbiecki R. (2004). Efekty mikronawodnień wybranych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch. F.) uprawianych na glebie bardzo lekkiej. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 3(1): 37-45.
 11. Rolbiecki R. (2007). The effect of micro-irrigation on yields of zucchini (Cucurbita pepo L.) cultivated on sandy soil in Central Poland. Acta Horticulturae, 729: 325-329.
 12. Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2003). The effectiveness of microirrigation of summer squash 'Miranda' in sandy soil conditions. Folia Horticulturae, 15(2): 97-102.
 13. Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2005). Możliwości uprawy patisona (Cucurbita pepo var. patissonia Greb.) w warunkach nawadniania kroplowego na glebie bardzo lekkiej. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 515, Rolnictwo LXXXVI: 447-453.
 14. Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2012). Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany 'Rouge vif d'Etampes' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2: 191-197.
 15. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Piszczek P. (2011a). Plonowanie kawona odmiany 'Bingo' na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemem nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6: 147-154.
 16. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Podsiadło C. (2011b). Comparison of summer squash 'Danka' response to drip irrigation under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6: 121-135.
 17. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wichrowska D., Wojdyła T., Ptach W., Chmura K. (2014). Effects of drip irrigation of summer squash cultivated on the light soil. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 1467-1476.
 18. Rolbiecki R., Rolbiecki S., Wojdyła T., Wichrowska D., Weltrowska-Medzińska B. (2006). Wpływ nawadniania kroplowego na plon i jakość owoców dyni bezłupinowej 'Junona' uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Folia Horticulturae, Supl., 2: 87-91.
 19. Rolbiecki S., Rolbiecki R., Podsiadło C. (2009). Comparison of 'Jagna' true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, XVIII, 1(43): 23-31.
 20. Rouphael Y., Colla G. (2005). Growth, yield, fruit quality and nutrient uptake of hydroponically cultivated zucchini squash as affected by irrigation systems and growing seasons. Scientia Horticulturae, 105(2): 177-195.
 21. Sałata A., Stepaniuk R. (2012). The effect of drip irrigation on zucchini cultivar 'Soraya' yielding. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XXII 3: 21- 28.
 22. Sałata A., Stepaniuk R. (2013). Growth, yield and quality of zucchini 'Soraya' variety fruits under drip irrigation. Acta Scientorium Polonorium, Hortorum Cultus, 12(4): 163- 172.
 23. Sensoy S., Ertek A., Gedik I., Kucukyumuk C. (2007). Irrigation frequency and amount affect yield and quality of field-grown melon (Cucumis melo L.). Agricultural Water Management, 88: 269-274.
 24. Talburt W., Smith O. (1987). Potato processing. Thea AVI Publishing Comp. INC. Westpost Connection: 796.
 25. Wichrowska D., Wojdyła T. (2011). Wpływ nawadniania kroplowego na zawartość przeciwutleniaczy w owocach dyni świeżej i utrwalonej. Zeszyty Naukowe UEP, 205: 85-91.
 26. Yavuz D., Seymen M., Yavuz N., Türkmen Ö. (2015). Effects of irrigation interval and quantity on the yield and quality of confectionary pumpkin grown under field conditions. Agricultural Water Management, 159: 290-298.
 27. PN-A-75101/03:1990. Przetwory owocowe i warzywne - Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych - Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 28. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 29. PN-A-75101/12:1990. Przetwory owocowe i warzywne - Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych - Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i beta-karotenu.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.094
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu