BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malara Zbigniew (Politechnika Wrocławska Katedra Infrastruktury Zarządzania)
Title
Technologie IT na usługach przedsiębiorstwa wieku globalizacji
IT Technologiesand Their Servisesirole in the Enterprise of Globalization Age
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 187-201, bibl.4 poz.
Keyword
Globalizacja, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Globalization, Information and Communication Technology (ICT)
Note
JEL Classification: M15
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zawarto zapis wyzwań wieku globalizacji przed jakimi stają współczesne przedsiębiorstwa i sposobów ich mitygowania z uwzględnieniem technologii teleinformatycznych (IT). Sposoby rozwiązywania problemów omówiono z uwzględnieniem aktywności przedsiębiorstw we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a briefly given challenges faced by enterprises of the age of globalization, and ways of mitigating them including information and communication technologies (IT). Ways of solving problems are discussed, taking into consideration activities of enterprises regarding to all links of the value chain.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cairncross, F. (1997). The Death of Distance. Boston: Harvard Business Press.
  2. Kaku, M. (2000). Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
  3. Keen, P., Balance, C., Chan, S., Schrump, S. (1999). Electronic Commerce Relationships. Trust by Design. New York: Prentice Hall Edition.
  4. Szapiro, T., Ciemniak, R. (1999). Internet - nowa strategia firmy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu