BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Łukasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Zastosowanie technologii mobilnych w marketingu
The Using of Mobile Technology in Marketing
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 339-349, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Technologie mobilne, Marketing
Mobile technologies, Marketing
Note
summ.
Abstract
Kolejne części niniejszego artykułu będą miały na celu prezentację pojęcia mobilności z różnych punktów widzenia, prezentację narzędzi i technologii mobilnych, a także ich praktyczne odniesienie do marketingu i próbę zdefiniowania, czym jest marketing mobilny. (fragment tekstu)

This article puts emphasis on changes that are already in progress in marketing and are bringing this philosophy into a completely new stage, mobile marketing. The maim of this article is to show whe-re and how mobile technology should be used to achieve best possible results in the marketing field. The paper presents a few examples of usage of wireless tools and their application in Polish and fo-reign markets that reveals undiscovered yet potential of this technology. Besides, the author presents and defines the wide range of mobile tools and technologies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Durlacher Research: Mobile Commerce Report, (durlacher.com), 2000.
 2. Firma 2005, Organizacja z sektora naftowego, która zastrzegła nazwą, dane pozyskane w styczniu 2005.
 3. Haig M., Mobile Marketing (The Message Revolution), Kogan Page, London 2002.
 4. http://gsmworld.com, 20.12.2004.
 5. http://wikipedia.com.pl, 25.12.2004.
 6. http://www.birdstep.com, 30.11.2004.
 7. http://www.eweek.com, 20.12.2004.
 8. http://www.nokia.com.pl, 20.12.2004.
 9. Jaślan M., Kwaśniak M., Raport specjalny "BusinessWeek": Narządzie dla Wojownika, listopad 2003. http://www.pdaclub.pl/, 20.12.2004.
 10. King D., Lee J., Warkentin M., Chung H.M., Electronic Commerce a Managerial Prespective 2002, Prentice Hall, 2002.
 11. Kotyra K., Pysz-Radziszewska A., Marketing w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu