BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełoszek-Korek Ilona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wybrane zagadnienia projektowania mobilnego dostępu do zasobów wiedzy
The Subject of Mobile Access to Corporate Knowledge Resources
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 350-363, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Zasoby wiedzy, Aplikacje mobilne, Technologie mobilne
Knowledge resources, Mobile applications, Mobile technologies
Note
summ.
Abstract
W dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego nieodzownym czynnikiem produkcji, obok pracy, ziemi i kapitału, jest informacja, gdyż stanowi ona podstawę tworzenia wiedzy, bez której niemożliwe jest działanie racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego. W procesach gospodarczych zasadniczą rolę odgrywa sprawność zarządzania rozumiana jako skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa do celu, zapewnienie mu korzystnej pozycji na rynku, dobrego wizerunku w otoczeniu i osiągnięcia możliwie największych korzyści ze wszystkich zasobów, procesów i informacji, którymi ono dysponuje dzięki wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów (dóbr i usług) zapewniających optymalne zaspokojenie potrzeb i życzeń nabywców. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera technologia, która pozwala na swobodne posługiwanie się informacjami, gromadzenie ich, zestawianie w odpowiednim kontekście tak, aby zmaksymalizować ich użyteczność i ułatwić powstawanie wiedzy. Rozwój technologii mobilnych w zakresie sieci bezprzewodowych, przenośnych komputerów i urządzeń peryferyjnych, stwarza nowe perspektywy wykorzystania ich w procesach biznesowych. To może być podstawą do badań naukowych i opracowywania praktycznych systemów wspomagających pracowników mobilnych w wykonywaniu ich obowiązków z dala od siedziby firmy. (fragment tekstu)

The paper takes up the subject of mobile access to corporate knowledge resources. Knowledge resources are stored as electronic documents in company's databases and archives. Mobile workers are people who do their work away from company's headquarters. Many times they need information from company's knowledge resources, which is not directly accessible for them. The paper presents guidelines for designing mobile access to corporate knowledge resources. The paper also presents the problem of usability verification of mobile applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Abramowicz W., Mobilne filtrowanie informacji narzędziem społeczeństwa informacyjnego, [w:] Materiały konferencyjne MiSSI 2004, http://www.zsi.pwr.wroc.pl/MISSI2004/ 04.2005.
  2. Galitz W.O., The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Second Edition, John Wiley & Sons, 2002.
  3. Garrett J.H., Bürgy Ch., Reinhardt J., Sunkpho J., An Overview of the Research in Mobile/Wearable Computer-Aided Engineering Systems in the Advanced Infrastructure Systems Laboratory at Carnegie Mellon University, Bauen mit Computern, Bonn, Germany, VDI Verlag GmbH, Duesseldorf, Germany 2002.
  4. Goodhue D.L., Thompson R.L., Task-Technology Fit and Individual Performance, "MIS Quarterly" 1995, s. 213-236.
  5. http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=4 10.2004.
  6. Kargupta H., Park B., Pittie S., Liu L., Kushraj D., Sarkar K., MobiMine: Monitoring the Stock Market from a PDA, "SIGKDD Explorations", 2002 3(2), s. 37-46.
  7. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  8. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
  9. Zigurs I., Buckland B.K., A Theory of Task-Technology Fit and Group Support System Effectiveness, "MIS Quarterly" 1998, 22 (3), s. 313-334.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu