BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Jolanta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Cechy informacji dostępnych w Internecie
The Features of Internet Information
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 364-372, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informacja w internecie, Dostęp do informacji, Jakość informacji
Information on the Internet, Access to information, Information quality
Note
summ.
Abstract
Szybki dostęp do właściwych, rzetelnych informacji jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego te coraz aktywniej korzystają one z osiągnięć nowoczesnych technologii informacyjnych, a także coraz lepiej wykorzystują możliwości, jakie daje Internet, do pozyskiwaniu i dystrybuowania informacji. Celem artykułu jest przedstawienie cech informacji, które mogą być pozyskiwane z Internetu. (fragment tekstu)

This article presents features of Internet information an important and current source for enterprises wanting to take advantage of this database on today's competitive markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne, MIKOM, Warszawa 1998.
 2. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Ashford R., Adamson P., Almond E., Barnes S., Berg D., Christie L., Simon J., Rowley J., Slack F., Making a Success of Kiosks, "Managing Information", październik 2001.
 4. Bruce H., Perceptions of the Internet: What People Think When They Search the Internet for Information, "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy" 1999 nr 3.
 5. Christensen E.W., Bailey J.R., Task Performance Using the Library and Internet to Acquire Business Intelligence, "Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy" 1998 nr 4.
 6. ClicZ Network, Formerly CyberAtlas Trends & Statistics: The Web's Richest Source, http://www.clickz.com/stats/, marzec 2005.
 7. Erdelez S., Ware N., Finding Competitive Intelligence on Internet Start-up companies: a Study of Secondary Resource Use and Information-seeking Processes, "White Paper Information Research", vol. 7, January 2002.
 8. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 9. Internet w przedsiębiorstwie część II, http://netbiz.com.pl/netbiz/internet%20dla%20NR2.htm, kwiecień 2006.
 10. Kietyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 11. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003.
 12. Stefanowicz B., Informacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 13. White G., Jacobs F., Perceived Importance of the Internet as an Information Channel for 0.1/ Professionals, "International Journal of Operations & Production Management" 1998 nr 12.
 14. Witryna Netopedii - Encyklopedia online, http://www.ws-web-style.com/cms.php/netopedia, kwiecień 2006.
 15. Zygała R., Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach branży informatycznej, praca doktorska, promotor A. Nowicki, AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu