BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radomiak Iwona (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza porównawcza wybranych narzędzi Business Intelligence wspomagających systemy CRM
The Comparison of Business Intelligence Tools Supporting CRm Systems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 373-385, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Systemy Business Intelligence, Analiza porównawcza
Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence systems, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Na dzisiejszym rynku informatycznym dostępnych jest wiele produktów klasy Business Intelligence i warto je porównać, przeanalizować, poklasyfikować. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie analizy porównawczej wybranych trzech narzędzi klasy BI: MicroStrategy Desktop, STATISTICA Data Miner oraz Systemu Górnik, ze względu zarówno na podstawowe wymagania stawiane aplikacjom tego typu, jak na dostępność funkcji analitycznych, szczególnie istotnych dla zarządzania kontaktami z klientami. (fragment tekstu)

The article disscusses the basic principles of Customer Relationship Management and presents chosen tools of Business Intelligence (BI) class. The author presents definition and general profile of B1 tools, and formulates requirements in context of CRM systems supporting. Three products of the BI class that are available on the Polish computer market (MicroStrategy Desktop, STATISTICA Data Miner and System Górnik) are compared according to following criterions: the equipment requirements, database platform, available ways of data analysis, range of analytic functions particularly essential for CRM, the ways of information's presentation and co-operation with others applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. http://www.gramsoftware.pl/microstrategy/produkty/desktop/.
  2. http://www.statconsulting.com.pl.
  3. http://www.statsoft.pl/.
  4. Jelonek D., Modelowanie bazy metod i modeli systemu zarządzania kontaktami z klientami, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, AE, Wrocław 2002.
  5. Portal IT-investment, www.it-investment.pl.
  6. Todman Ch., Projektowanie hurtowni danych, Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  7. Void M., Gdy intuicja zawodzi, "Era Komputera", 02.11.2004.
  8. Zalech W., Narzędzia Business Intelligence, "Gazeta IT" nr 2(21), luty 2004.
  9. Żmigrodzki M., Rola systemu zarządzania wiedzą w obsłudze klienta, http://earth.icenter.pl/~ziemba.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu