BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Partnerska współpraca przedsiębiorstw : aspekty informatyczne
The Information Aspects of Partner Enterprises Cooperation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (9), 2006, nr 1144, s. 407-417, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Partnerstwo przedsiębiorstw
Enterprises cooperation, Partnership of companies
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja podstawowych aspektów związanych z informatyzacją przedsiębiorstw partnerskich. Oznacza to, iż podejście zarówno do tworzenia, jak i do utrzymania infrastruktury informatycznej oraz sam jej kształt w tego typu organizacjach są inne niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sposób klasyczny. (fragment tekstu)

Partner enterprises can serve as a fine example of changes taking place in modern economy. They distinguish themselves by adopting a new approach towards competitors, whom they often treat as allies rather than enemies. Mutual coordination of operation and combined potential as well as resources, help to achieve common targets. Learning their characteristics and key factors affecting formation of information technology play a pivotal role in decision making process relating to informatisation of partner enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
  2. Essinger J., Gay Ch.L., Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2002.
  3. Konkurent jako kooperant, "Zarządzanie na Świecie" 2004 nr 8.
  4. Lichtarski J. (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
  5. Perechuda K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  6. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
  7. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 1997.
  8. Tokaj-Krzewska A., Franchising. Strategia rozwoju małych firm, Difin, Warszawa 1999.
  9. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu