BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maziarz Wiesław M. (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
Competitivenes Issues of Telecommunication Services Market in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 203-210, bibl.9 poz.
Keyword
Usługi telekomunikacyjne, Konkurencyjność
Telecommunications services, Competitiveness
Note
JEL Classification: L96 , D47
streszcz., summ.
Abstract
Poziom konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce jest podstawowym czynnikiem, decydującym o możliwości osiągnięcia przez ten obszar rynkowy szybkiego i długookresowego wzrostu, co powinno się przełożyć na ekonomiczne, jakościowe i kosztowe aspekty świadczenia usług telekomunikacyjnych. To oczywiste, że konkurencyjność rynku wynika z konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących na nim działalność gospodarczą. W artykule przedstawiono konkurencyjność poszczególnych segmentów rynku usług telekomunikacyjnych oraz funkcjonujących na nim operatorów telekomunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The level of competitiveness of the telecommunications market in Poland is the major factor determining this marketSJability to achieve rapid and long-term growth, which should be translated into economic, qualitative and cost effective aspects of telecommunication services. Obviously, the competitiveness of the market is the result of the competitiveness of enterprises operating on the market. The article presents the competitiveness of particular segments of the telecommunications market as well as the telecommunications operators operating on it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Borkowska, S. (red.) (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa.
  3. Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
  4. Czaplewski, M. (2015). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomunikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279), 65-87.
  5. Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2000). Metody konkurencyjności przedsiębiorstw. [W]: K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace IFGN, SGH, Warszawa.
  6. Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9.
  7. Maziarz, W.M (2013). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  8. Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 (2016). Warszawa: GUS.
  9. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu