BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żołądkiewicz Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych
The Trans-Pacific Partnership (TPP ) Without the United States
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 105-115, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Handel międzynarodowy, Regionalne umowy handlowe, Regionalizm, Integracja gospodarcza, Porozumienia międzynarodowe
International trade, Regional trade agreements, Regionalism, Economic integration, International agreements
Note
JEL Classification: F13, F15, F55
streszcz., summ.
Company
Porozumienie Transpacyficzne
The Trans-Pacific Partnership (TPP)
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia zmian zachodzących w Porozumieniu Transpacyficznym (The Trans-Pacific Partnership - TPP) w kontekście wycofania się Stanów Zjednoczonych z członkostwa w tym ugrupowaniu oraz ukazania alternatywnego wyjścia, jakim ma być powołanie TPP-11. Jest to problem ważny, ponieważ TPP miało integrować gospodarki 12 państw regionu Azji-Pacyfiku, który odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej. Jednocześnie TPP może być wzorem dla innych ugrupowań ze względu na osiągniętą jakość wynegocjowanych klauzul. Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji i dokumentów WTO, rządów krajów uczestniczących w negocjacjach TPP i TPP-11. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad regionalizmem azjatyckim.(abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to present changes in the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the context of the decision of the United States to withdraw from the agreement, and to present an alternative solution in the form the TPP-11. It is an important issue because the TPP was aiming to unite 12 countries of Asia-Pacific region which plays a significant role in the world economy. Simultaneously, the TPP can serve as a model for other groupings in terms of quality of its provisions. The outcome of this paper was based on critical analysis of the literature of the subject and documents of the WTO and the TPP negotiations supplied by governments of countries participating in both the TPP and the TPP-11 negotiations. This paper is a part of the discussion on the trends in regionalism.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Australian Government. Department of Foreign Affairs and Trade. Pobrano z: http://dfat. gov.au/trade/agreements/tpp/official (2.05.2017).
 2. Baldwin, R. (2006). Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as building Blocs on the Path to Global Free Trade. NBER Working Paper, 12545, September.
 3. Baldwin, R., Evenett, S., Low, P. (2009). Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Ciobo, S. (2017). Trans-Pacific Partnership. Media Release, 22 January.
 5. Elms, D. (2017a). Moving Ahead with the TPP11. Singapore: Asian Trade Centre.
 6. Elms, D. (2017b). TPP: Not Dead Yet. ATC Singapore, 9 March.
 7. Fiorentino, R.V., Crawford, J-A., Toqueboeuf, C. (2009). The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Helble, M. (2017). Salvaging the Trans-Pacific Partnership: Building Blocks for Regional and Multilateral Trade Opening?. ADBI Working Paper, 695, March.
 9. Hoekman, B., Kostecki, M.M. (2011). Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. IP Negotiations Monitor (2017). No. 21, January-March.
 11. Jetro Global Trade and Investment Report 2016. JETRO, Overseas Research Department. Pobrano z: https://www.jetro.go.jp/ext_images.
 12. Lim, C.L., Elms, D.K., Low, P. (2012). What is "High-quality, Twenty-first Century" Anyway? W: C.L. Lim, D.K. Elms, P. Low (red.), The Trans-Pacific Partnership. A Quest for a Twenty-first-Century Trade Agreement. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Malcolm Turnbull, Shinzo Abe Agree to Push for TPP Despite Trump Scepticism. Pobrano z: www.abcnews.com.au (3.05.2017).
 14. Michalski, B. (2014). Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? Warszawa: Difin.
 15. Petri, P.A., Plummer, M.G. (2016). The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates. PIIE Working Paper, 16-2.
 16. Petri, P.A., Plummer, M.G., Zhai, F. (2011). The Trans-Pacific Partnership and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assessment. East-West Center Working Paper, 119.
 17. Report. Proposed Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement (2.12) (2017). Canberra: Department of the Senate, Parliament of Australia, Commonwealth of Australia.
 18. Trump. Make America Great Again. Pobrano z: https;//assets.donaldjtrump.com/contract_ for_the_voter.pdf (1.05.2017).
 19. Woolcock, S. (2003). A Framework for Assessing Regional Trade Agreements: WTO-plus. W: G.P. Sampson, S. Woolcock (red.), Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press.
 20. Żołądkiewicz, K. (2012). Fale regionalizmu. W: R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
 21. Żołądkiewicz, K. (2015). Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEiZ, 41 (1).
 22. Żołądkiewicz, K. (2016). Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu