BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Oprogramowania)
Title
Udostępnianie i wykorzystywanie danych otwartych
Sharing and Use of Open Data
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 211-221, tab., rys., bibl.15 poz.
Keyword
Aplikacje internetowe
Internet application
Note
JEL Classification: L86 , M15
streszcz., summ.
Abstract
Dane otwarte są dużą wartością. Użyteczność danych udostępnianych przez jednostki sektora publicznego zależy od ich jakości i formatu. Aby mogły być ponownie wykorzystywane, muszą spełniać określone wymagania. Udostępnianie danych publicznych przynosi korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. W artykule poruszono zagadnienia udostępniania danych otwartych i ich efektywnego (a nawet innowacyjnego) wykorzystywania w aplikacjach internetowych i mobilnych.(abstrakt oryginalny)

Open data provides great value. The usefulness of the data provided by the public sector entities depends on their size and quality. So that it can be reused, it must meet specific requirements. Sharing public data provides both social and economic benefits. The article addresses the issues of open data sharing and its efficient (and even innovative) use in web and mobile applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 5-star Open Data (2017). Pobrano z: http://5stardata.info/en.
 2. Dane (2017). Dane publiczne.gov.pl.
 3. European (2017). Pobrano z: europeandataportal.eu/pl/content/creating-value-through-open-data.
 4. GIOS (2017). Pobrano z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000497.
 5. Kraków (2017). Pobrano z: krakow.pl/mykrk//12360,artykul,aplikacja_mobilna_mykrk.html.
 6. Łódź (2017). Dane otwarte, Łódź: BIP. Pobrano z: bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12403.
 7. Mikołajczyk, K. (2015). Otwarte dane, czyli jakie? Pobrano z: epf.org.pl/pl/2015/11/10/ otwartedane- czyli-jakie.
 8. Polska Cyfrowa (2014). Polska Cyfrowa Program Operacyjny na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 9. Portal UE (2017). Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej. Pobrano z: data.europa. eu/euodp/pl.
 10. Program (2016). Program otwierania danych publicznych. Warszawa: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.
 11. Strategia (2016). Pobrano z: wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030.
 12. Thinkit (2015). Pobrano z: http://thinkit.pl/iso37120.
 13. Ustawa (2016). Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352).
 14. WCCD (2014). Pobrano z: http://www.dataforcities.org/wccd.
 15. Wrocław (2016). Pobrano z: http://www.wroclaw.pl/open-data.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu