BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Finansów Katedra Zarządzania Finansami)
Title
Ocena rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce
Assessment of Development of Electronic Economy in Poland on the Background of the Member States of the European Union
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 223-231, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka cyfrowa
Information society, Digital economy
Note
JEL Classification: F5 , I3 , L1 , L96 , M15
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano ocenę rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Dokonano analizy danych statystycznych podstawowych charakterystyk rozwoju e-gospodarki oraz determinant wpływających na ranking państw w światowym indeksie NRI. Jednocześnie ukazano wpływ i znaczenie rozwoju e-gospodarki na współczesne aspekty społeczno-ekonomiczne państw.(abstrakt oryginalny)

The article presents an assessment of the development of the electronic economy in Poland on the background of the European Union. Statistical data analysis of the basic characteristics of the development of e-economy and the determinants that affect the ranking of countries in the global index NRI was performed. At the same time the impact and importance of e-economy in the contemporary socio-economic countries was shown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brown, B., Court, D., Willmott, P. (2013). Mobilizing your C-suite for big-data analytics. McKinsey & Company.
 2. Cap Gemini (2012). Web-based survey on electronic public services. Bruksela.
 3. Dudek, T. (2011). Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Szczecin: Akademia Morska.
 4. Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/eurostat/home/.
 5. Global Information Technology Report, World Economic Forum (2016).
 6. GUS (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012- 2016. Warszawa.
 7. http://www.ipo.pl/zarzadzanie_w_firmie/artykuly/gospodarka_elektroniczna_w_ujeciu_teoretycz nym.html.
 8. http://umarketing.pl/.
 9. McKinsey & Company. Internet matters: Essays in digital transformation. Pobrano z: Mckinsey. com.
 10. Miciuła, I. (2014). Stan e-gospodarki w Polsce i modele e-biznesowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 34, 83-94.
 11. Ministerstwo Gospodarki (2015). Polska 2015. Raport o stanie gospodarki. Warszawa.
 12. Raport E- commerce. Pobrano z: Interaktywnie.com.
 13. Raport Ranking rejestrów CCTLD z obszaru UE. Pobrano z: http://www.dns.pl/ /NASK_2015.pdf.
 14. World Bank. Pobrano z: http://www.worldbank.org/.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu