BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makuch Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu : skutki dla Polski
Probable Britain's New Relationship with the European Union after Brexit : Perspectives of Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 141-152, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Brexit
Brexit
Note
JEL Classification: E00, F40, F53, F60, G10
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę wyjścia kraju członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii. Poruszono głównie kwestie dotyczące aspektów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwych wariantów ukształtowania relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po jej wystąpieniu z Unii oraz próba oceny potencjalnych konsekwencji dla polskiej gospodarki i przyszłych relacji brytyjsko-polskich w świetle Brexitu.(abstrakt oryginalny)

The article shows the characteristics of the United Kingdom's prospective withdrawal from the European Union. The main objective of the work is an indication of the possible variants of the formation of Britain's relationship with the European Union after its occurrence and attempt to assess the potential consequences for the economy and the future of the relationship of the British-Polish in the context of the Brexit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS). Pobrano z: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/ populationandmigration/internationalmigration/datasets/tableofcontents (15.02.2017).
 2. Borońska-Hryniewiecka, K., Płóciennik, S. (red.) (2016). Relacje Unia Europejska - Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobrano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=21877 (20.02.2017).
 3. Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 4. Chmielewska, I. (2015). Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego. Materiały i Studia NBP, 314. Pobrano z: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms314.pdf.
 5. Emito.net. Polski Portal w Wielkiej Brytanii. Pobrano z: http://www.emito.net/artykuly/ ponad_4_6_miliarda_zlotych_rekordowy_transfer_z_uk_do_polski_2105273.html (20.02.2017).
 6. European Economic Forecast Winter 2016. Insigos. Ministerstwo Rozwoju (2016). Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/18398/KE_Wielka_Brytania_8_04_2016.pdf (20.02.2017).
 7. Global Counsel 2015 Report. BREXIT: the Impact on the UK and the EU (2015). Pobrano z: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/special-report/brexit-impact-uk-and-eu (15.02.2017).
 8. Hunt, A., Wheeler, B. (2017). Brexit: All You Need to Know about the UK Leaving the EU. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 (14.02.2017).
 9. Moseley, T. (2017). Brexit At-a-glance: What We Learned from Theresa May. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38641207 (14.02.2017).
 10. The Economist Intelligence Unit Limited 2016. "Brexit" Would Push Europe Back into Crisis. Pobrano z: http://www.eiu.com.
 11. Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, art. 50. Wystąpienie z Unii. Dz.U. 2004.90.864/30. Pobrano z: https://www.arslege.pl/wystapienie-z-unii/k78/a11058 (14.02.2017).
 12. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą - tekst pierwotny (przed konsolidacją) (2010). Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023 (14.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu