BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rolbiecki Stanisław (University of Science and Technology in Bydgoszcz), Senyigit Ulas (Suleyman Demirel University in Isparta), Treder Waldemar (Research Institute of Horticulture, Skierniewice), Rolbiecki Roman (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Title
Comparison o Apple Tree Water Requirements in the Bydgoszcz (Poland) and Isparta (Turkey) Regions
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/2, s. 1251-1261, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Produkcja owoców, Nawadnianie, Badania porównawcze
Production of fruits, Irrigation, Comparative examination
Note
summ.
Abstract
The aim of the present research was an attempt to compare apple tree water requirements in the vegetation period in the Bydgoszcz region (Poland) and in the Isparta region (Turkey). The paper refers to the 1984- 2014 temperature and precipitation values in the Bydgoszcz and Isparta regions. To determine the reference evapotranspiration (ET0 ), the calculation model by Hargreaves modified by Droogers and Allen was applied. Potential evapotranspiration, identified with apple tree water requirements, was determined using the method of plant coefficients proposed by Doorenbos and Pruitt. In each of the seven months considered (April-October) higher apple tree water requirements occurred in the Isparta region. The highest apple tree water requirements were noted in July and for that month during the thirty-year period they were 167.3 mm and 286 mm, on average, in the Bydgoszcz and Isparta regions, respectively. Daily water requirements of apple trees in July were more than 9.2 mm in the Isparta region and 5.4 mm in the Bydgoszcz region. Apple tree water requirements throughout the vegetation period (April-October) were much higher (by 120 %) in the Isparta region than in the Bydgoszcz region. The highest precipitation deficits occurred in July and amounted to 95.5 mm and 269.1 mm for the Bydgoszcz and Isparta regions, respectively. The differences in the irrigation requirements for apple tree, next to water requirements differences, were affected by a different precipitation distribution in time in the regions com pared. In the Isparta region higher precipitation occurred at the beginning (April, May) and at the end (October) of the vegetation period, while in the Bydgoszcz region - just opposite - in summer months (June, July, August).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doorenbos J., Pruitt W.O. (1977). Guidelines for predicting crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper, 31, FAO, Rome. p. 144.
 2. FAO (2012). Faostat Database Search Results, http://www.fao.org (accessed December, 2012).
 3. Kadayifci A., Senyigit U., Kepenek K. (2015). Water consumption of oil rose (Rosa damascene Mill.) in Isparta conditions. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/2/2015: 745-757.
 4. Łabędzki L. (1996). Ewapotranspiracja upraw rolniczych - terminologia, definicje, metody obliczania. Materiały Informacyjne IMUZ, 33: 1-15.
 5. Makosz E. (2013). Polskie jabłka. Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Przyszłość Polskiego Jabłka" Lublin 4 XII: 111-116.
 6. Rzekanowski Cz. (2009). Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 19-27.
 7. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St. (2000). The influence of drip irrigation on yields of some cultivars of apple trees in central Poland under different rainfall conditions during the vegetation season. Acta Horticulturae 537, Vol. 2: 929-936.
 8. Rzekanowski Cz., Rolbiecki St., Żarski J. (2001). Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 478: 313-325.
 9. Rzekanowski C., Żarski J., Rolbiecki St. (2011). Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Postępy Nauk Rolniczych, 1: 51-63.
 10. Senyigit U., Kadayifci A. (2007). Evapotranpiration of "Williams Pride"and "Jersey Mac" apple cultivars budded on M9 for different irrigation methods. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 43-52.
 11. Treder W. (2012). Potrzeby wodne roślin sadowniczych. Informator Sadowniczy, 3: 1-4.
 12. Treder W., Wójcik K., Żarski J. (2010). Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Zesz. Nauk. Int. Sad. i Kwiac., 18: 143-153.
 13. Treder W., Pacholak E. (2006). Nawadnianie roślin sadowniczych. In: Nawadnianie roślin (ed. S. Karczmarczyk i L. Nowak), 333-365.
 14. TSI (2009). Turkish Statistical Institute. Population Statistics. http://www.tuik.gov.tr (accessed January 2, 2011).
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.2.096
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu