BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacka-Bandosz Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług
The European Union on the International Market
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 181-191, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Konkurencyjność eksportu, Handel usługami, Handel międzynarodowy
Export competitiveness, Services trade, International trade
Note
JEL Classification: F14
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule podjęto próbę weryfikacji pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej na międzynarodowym rynku usług. Analizą objęto lata 2005-2015, a szczególną uwagę poświęcono wpływowi globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego na poszczególne rodzaje usług. Z badań wynika, że kryzys wywarł negatywne skutki głównie w handlu usługami pracochłonnymi, a mniej w usługach nowoczesnych. W przypadku tych ostatnich procesy outsourcingu i offshoringu przyczyniły się do rozwoju eksportu, również w warunkach globalnego pogorszenia koniunktury. Generalnie ocena specjalizacji eksportowej UE w usługach nowoczesnych była zatem pozytywna. Jednak skuteczność krajów członkowskich w walce o korzyści z międzynarodowego podziału pracy musi wzrosnąć. W tym celu konieczna będzie intensyfikacja działań służących umacnianiu przewag konkurencyjnych w tak zwanych usługach pozostałych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to verify the competitiveness the European Union in a situation of deterioration of its position on the international market. The analysis covered the period 2005-2015 and particular attention was paid to the impact of the global financial and economic crisis on trade in services. Research conclusions show, that it had a negative impact, especially in labor-intensive services, but less in modern services. The latter enjoyed increasing demand on the international market. Member countries adapt to it through specialization in the export of other services. It resulted in rising income from trade in services. Despite this, the EU's share in the international division of labor decreased. It signaled the need to intensify efforts to strengthen competitive advantages in modern services.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington.
  2. Lanz, R., Maurer, A. (2015). Services and Global Value Chains - Some Evidence on Servicification of Manufacturing and Service Network. WTO Working Paper, 03.
  3. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
  4. Nicholson, J.R. (2016). ICT-Enabled Services Trade in the European Union. Economics & Statistics Administration, 03-16.
  5. Rothengatter, W. (2011). Economic Crisis and Consequences for the Transport Sector. Transportation Research, Economics and Policy, 9-28.
  6. Roxburgh, C., Manyika, J., Dobbs, R., Mischke, J. (2012). Trading Myths: Addressing Misconceptions about Trade, Jobs and Competitiveness. McKinsey Global Institute Working Paper, 2.
  7. Sethi, A., Gott, J. (2016). 2016 A.T. Kearney Global Services Location Index. On the Eve of Disruption. A New Business Model Threatens Established Concepts of Offshoring and Expands the Market.
  8. UNCTAD (2009). Global Economic Crisis: Implications for Trade and Development. Report of the UNCTAD Secretariat for the First Session of the Trade and Development Commission. Pobrano z: http://unctad.org/en/Docs/cicrp1_en.pdf.
  9. UNTAD (2012). Trade And Development Report. New York-Geneva.
  10. WTO (2017). Trade in Commercial Services. Statistics Database. Pobrano z: http://stat.wto. org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (6.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu