BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym
Poland's External Balance after Global Financial Crisis
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 205-218, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Kryzys finansowy, Deficyt płatniczy, Zadłużenie zagraniczne, Zewnętrzna równowaga płatnicza
Financial crisis, Payments deficit, Foreign debt, External balance of payment
Note
JEL Classification: F30
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba oceny równowagi zewnętrznej Polski po ostatnim światowym kryzysie finansowym. Pracę podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono teoretyczną interpretację pojęcia równowagi oraz wybrane wskaźniki wykorzystywane do jej oceny, w drugiej zaprezentowano wyniki oceny wskaźników równowagi zewnętrznej Polski po kryzysie. Z przeprowadzonych badań wynika, że po kryzysie większość wskaźników pozwalających ją ocenić uległo poprawie. Jednak wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co jest źródłem ryzyka dla gospodarki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess external balance of Poland after last global financial crisis. The study consists of two parts. The first part describes theoretical concept of external balance and describes indicators used in an assessement of external balance and the second part contains verification of the changes in the value of these indicators after last global financial crisis. The research results show that many of these indicators improved after global financial crisis, but indicators related to foreign debt are still on the high level what is a source of risk for polish economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alessandrini, P., Hallett, A., Presbitero, A., Fratianni, M. (2012). The Eurozone crisis: Fiscal fragility, external imbalances, or both? Pobrano z: http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both (10.03.2017).
 2. Bank of England (2015). Financial Stability Report (37).
 3. Gosh, A., Ramakrishnan, U. (2012). Current Account deficit: Is There a Problem? Finance & Development, March.
 4. Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M., Slavik, M. (2011). The Size and Composition of Government Debt in Euro Area. Occasional Paper Series ECB, 132.
 5. Knap, R. (2016). Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
 6. Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45.
 7. Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. NBP. Dane pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html.
 9. NBP (2012). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2011 roku. Warszawa: NBP.
 10. NBP (2016a). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 roku. Warszawa: NBP.
 11. NBP (2016b). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku. Warszawa: NBP.
 12. NBP (2016c). Raport o stanie równowagi Polskiej gospodarki. Materiał dla KSF-N. Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
 13. Sawicki, J. (2014). Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki. Unia Europejska.pl, 4 (227).
 14. UE (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 23.11.2011. Dz. Urz. UE L 306/25.
 15. Zadłużenie Skarbu Państwa. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe (30.03. 2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu