BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodnicka-Jaworska Patrycja (Uniwersytet Warszawski)
Title
Cykl koniunkturalny a zmiany na rynku finansowym - ratingi kredytowe
Business Cycle and Changes on the Financial Market - Credit Ratings
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 219-232, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Ocena zdolności kredytowej, Rating, Cykl koniunkturalny
Credit rating, Rating, Business cycles
Note
JEL Classification: E32, G24
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto kwestie związane ze zmianami ratingów kredytowych (credit ratings) podczas wahań cyklu koniunkturalnego. Celem pracy jest analiza wpływu zmian cyklu koniunkturalnego na ratingi kredytowe prezentowane przez trzy największe agencje ratingowe w Europie, tj S&P, Fitch i Moody. Dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę badawczą: Częstotliwość zmian credit ratings ma charakter procykliczny. Do badania wykorzystano dane z lat 2000-2016 dla podmiotów z krajów europejskich. Zastosowano zmiany długoterminowych ratingów nadanych podmiotom finansowym, jak i niefinansowym. Analiza danych wskazuje, iż zmiana ratingu nie ma charakteru procyklicznego, a bardziej antycykliczny. Noty zmieniają się po zakończeniu kryzysu.(abstrakt oryginalny)

In the paper there have been presented issues connected with credit ratings changes during the fluctuations of the business cycle. The aim of this study was the analysis of the impact of changes in the business cycle on credit ratings presented by the three major credit rating agencies in Europe, i.e. S&P, Fitch and Moody. It has been made a literature review, and it has been put the hypothesis: Credit ratings are pro-cyclical. To the study there have been used data for years 2000-2016 for entities from European countries. There have been taken long term issuer credit ratings changes given to financial and non-financial entities. The analysis of the data indicates that a rating changes are not pro-cyclical, and more countercyclical. Notes are changed after the crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman, E.I., Rijken, H.A. (2005). The Effects of Rating through the Cycle on Rating Stability, Rating Timeliness and Default Prediction Performance. Working Paper.
 2. Amato, J.D., Furfine, C.H. (2003). Are Credit Ratings Procyclical? BIS Working Papers, 129.
 3. Auh, J.K. (2013). Procyclical Credit Rating Policy. World Bank Working Papers.
 4. Bangia, A., Diebold, F.X., Schuermann, T. (1999). Ratings Migration and the Business Cycle, with Applications to Credit Portfolio Stress Testing. Wharton Working Paper, 00-26.
 5. Bangia, A., Diebold, F.X., Kronimus, A., Schagen, C., Schuermann, T. (2002). Ratings Migration and the Business Cycle, with Application to Credit Portfolio Stress Testing. Journal of Banking & Finance, 26, 445-474.
 6. Bar-Isaac, H., Shapiro, J. (2013). Ratings Quality over the Business Cycle. Journal of Financial Economics, 108 (1), 62-78. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.11.004.
 7. Borio, C., Furfine, C., Lowe, P. (2001). Procyclicality of the financial system and financial stability: issues and policy options. BIS Working Papers, 1.
 8. Cesaroni, T. (2015). Procyclicality of Credit Rating Systems: How to Manage It. Journal of Economics and Business, 82, 62-83. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconbus.2015.09.001.
 9. DeHaan, E. (2016). The Financial Crisis and Corporate Credit Ratings. University of Washington Working Papers.
 10. De Saints, R.A. (2012). The Euro Area Sovereign Debt Crisis Safe Haven, Credit Rating Agencies and the Spread of the Fever From Greece, Ireland and Portugal. EBC Working Paper Series, 1419.
 11. Fei, F., Fuertes, A-M., Kalotychou, E. (2012). Credit Rating Migration Risk and Business Cycles. Journal of Business Finance and Accounting, 39 (1-2), 229-263. DOI: 10.1111/j.1468-5957.2011.02272.x.
 12. Ferri, G., Liu, L.G., Stiglitz, J.E. (1999). The Procyclical Role of Rating Agencies: Evidence from the East Asian Crisis. Economic Notes, 28 (3), 335-355. DOI: 10.1111/1468-0300.00016.
 13. Freitag, L. (2015). Procyclicality and Path Dependence of Sovereign Credit Ratings: The Example of Europe. Economic Notes, 44 (2), 309-332. DOI: 10.1111/ecno.12032.
 14. Giacomino, P. (2013). Are Sovereign Credit Ratings Pro-Cyclical? A Controversial Issue Revisited in Light of the Current Financial Crisis. Rivista di Politica Economica, 4, 79-111.
 15. Iannotta, G., Nocera, G., Resti, A. (2013). Do Investors Care about Credit Ratings? An Analysis through the Cycle. Journal of Financial Stability, 9 (4), 545-555. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2012.11.006.
 16. Isakin, M., David, A. (2015). Bayesian Persuasion in Credit Ratings, the Credit Cycle, and the Riskiness of Structured Debt. Working Papers from Department of Economics, University of Calgary, 13.
 17. Kiff, J., Kisser, M., Schumacher, L. (2013). Rating Through-the-Cycle: What Does the Concept Imply for Rating Stability and Accuracy? IMF Working Paper, 13/64.
 18. Kräussl, R. (2003). Sovereign Ratings and Their Impact on Recent Financial Crises. CFS Working Paper, 00-04.
 19. Loffer, G. (2013). Can Rating Agencies Look through the Cycle? Review of Quantitative Finance and Accounting, 40 (4), 623-646. DOI: 10.1007/s11156-012-0289-9.
 20. Nickell, P., Perraudin, W.R., Varotto, S. (2000). The Stability of Ratings Transitions. Journal of Banking and Finance, 24 (1-2), 203-225.
 21. Trouillet, J. (2015). Credit Rating Agencies, Shock and Public Expectations. Working Papers.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu