BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mleczko Łukasz Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konkurencyjność sektora bankowego a problem repolonizacji - szanse i zagrożenia
Banking Sector Competitiveness vs. the Issue of Repolonization - Opportunities and Threats
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 73-89, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Issue title
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Keyword
Sektor bankowy, Konkurencja, Rynki finansowe, Standardy
Banking sector, Competition, Financial markets, Standards
Note
summ., streszcz.
Abstract
Kryzys finansowy ostatnich lat, wywołany nieprawidłowościami w sektorze bankowym, zmusił instytucje nadzorujące rynek finansowy do wprowadzenia wielu restrykcyjnych norm i zaleceń. W Polsce ostatnie lata to nasilone procesy konsolidacyjne, które coraz częściej określa się mianem repolonizacji. Proces ten ma na celu ograniczenie kapitału zagranicznego w sektorze bankowym poprzez przejęcia i połączenia różnych podmiotów bankowych przy wykorzystaniu kapitałów krajowych. Istotą tego procesu jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego kraju, zatrzymanie zysków przed ich transferem do właścicieli zagranicznych oraz wzrost efektywności tych podmiotów przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności całego sektora bankowego. Celem artykułu jest analiza korzyści i zagrożeń wynikających z repolonizacji sektora bankowego. Najbliższe lata to prawdopodobnie okres kolejnych przejęć i połączeń banków działających w Polsce. Obecnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak wobec tych zmian będzie wyglądał sektor bankowy w perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat. Warto jednak przeanalizować możliwe szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą proces repolonizacji i wywołane nim zmiany.(abstrakt oryginalny)

The recent financial crisis, ignited by irregularities in the banking sector, has forced regulators and supervisory authorities worldwide to implement a number of stringent standards and recommendations aimed at curbing the financial market. In recent years, too, Poland has initiated consolidation measures that are increasingly often referred to as "repolonization". The process is supposed to bring down foreign capital holdings in the banking sector through mergers and acquisitions involving the use of domestic capital. What the process essentially aims at is increased financial security, enhanced efficiency, greater commitment to supporting the country's economic growth, and putting a halt to transferring profits outside of the country. The paper attempts to analyze the costs and benefits of repolonization in the banking sector. In the years to come, further bank mergers and acquisitions are to be anticipated. For the time being, it is difficult to predict how the changes will affect the banking industry and what the sector will be like in the next two-three years following the changes. However, it is worth a while to look at the likely opportunities and threats inherent in the repolonization process and its consequences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Forum w Krynicy: repolonizacja banków tak, nacjonalizacja nie, www.polskieradio.pl/42/273/ Artykul/1665640,26-Forum-w-Krynicy-repolonizacja-bankow-tak-nacjonalizacja-nie [dostęp: 25.10.2016].
 2. BGK zacieśnia współpracę z partnerami chińskimi, 2016, www.bgk.pl/aktualnosci/bgk-zaciesnia- -wspolprace-z-partnerami-chinskimi-1803 [dostęp: 31.10. 2016].
 3. Chao-Hung H., Li-Chang H., 2010, The Influence of Dynamic Capability on Performance in the high Technology Industry: the Moderating Roles of Governance and Competitive Posture, African Journal of Business Management, Vol. 4(5): 56-62.
 4. Dembinski P.H., 2011, Finanse po zawale, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 5. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, www.justice.gov/atr/15- -concentration-and-market-shares [dostęp: 22.10.2016].
 6. Eksperci: skutki wycofywania się zagranicznego kapitału z banków raczej negatywne, 2016, www. gazetaprawna.pl/artykuly/972899,eksperci-skutki-wycofywania-sie-zagranicznego-kapitalu-z-bankow-raczej-negatywne.html [dostęp: 26.10.2016].
 7. European Central Bank, Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu [dostęp: 24.10.2016].
 8. Golendzinowski P., 2009, Wpływ regulacji systemu bankowe na jego efektywność, Materiały i Studia NBP, nr 235: 12-21. http://bloombergbusinessweek.pl/temat/950400.html?reloadComponentId=86968&reloadComponentPage= [dostęp: 05.03.2016].
 9. Jankowiak J., Gronicki M., Wilk L., 1999, Fuzje i przejęcia bankowe, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 45.
 10. Kolany K., 2015, www.bankier.pl/wiadomosc/Ruszyla-repolonizacja-bankow-Kto-za-nia-zaplaci-7262017.html [dostęp: 26.10.2016].
 11. Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/ /Dane_miesieczne.html [dostęp: 4-5.03.2017].
 12. Kraciuk J., 2006, Proces konsolidacji w Polskim sektorze bankowym, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2006_T15_s282.pdf [dostęp: 21.10.2016].
 13. Mleczko Ł.J., 2012, System bankowy w Polsce w czasie kryzysu subprime: studium przypadku, w: J. Harasim (red.), Warsztaty Doktoranckie '11: Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 177-186.
 14. Musiał G., 2008, Zróżnicowanie ekonomiczne w gospodarce rynkowej: objawy i przyczyny, w: R. Suchocka (red.), Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 144-158.
 15. Muszyński M., 2016, Repolonizacja - remedium gorsze niż choroba?, Forbes, 7 września, www. forbes.pl/repolonizacja-bankow-w-polsce-wady-i-zalety,artykuly,207277,1,2.html [dostęp: 24.10.2016].
 16. Stiglitz J.E., 2015, Rewriting the Rules of the American Economy, s. 18, http://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/report-stiglitz.pdf [dostęp: 31.10.2016].
 17. Szczepański J., Szyszko L., 2007, Finanse przedsiębiorstwa, wyd. III zmienione i rozszerzone, Warszawa: PWE.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939.
 19. www.ey.com/pl/pl/industries/financial-services/banking---capital-markets/wizja-banku-2030-8 globalnych- trendow [dostęp: 22.10.2016].
 20. www.forbes.pl/tagi/7051/dokapitalizowanie-bankow/1 [dostęp: 25.10.2016].
 21. www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2014_12_tcm75-41472.pdf [dostęp: 26.10.2016].
 22. www.sap.com/bin/sapcom/hu_hu.html [dostęp: 24.10.2016].
 23. www.thebanker.com/Information/Services/The-Banker-Database [dostęp 24.10.2016].
 24. Zadora H., Zieliński T., 2012, Pieniądz współczesny a kryzys finansowy, Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu