BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmieciak Błażej (Medical University of Lodz)
Title
Recenzja: Bioetyka w dialogu (Autorzy: A. Muszala, D. Mazur, Wyd. Magdalenum, Warszawa 2015)
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 343-350
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Recenzja, Klauzula generalna, Aborcja, Godność człowieka, Etyka, Bioetyka
Review, General clause, Abortion, Human dignity, Ethics, Bioethics
Note
streszcz.
Abstract
Dylematy bioetyczne stały się nieodzownym elementem szeroko rozumianej debaty społecznej. Obserwując ostatnie dwa lata licznych polskich dyskusji prowadzonych zarówno w gronie naukowców, jak i publicystów, bez trudu dostrzec można wiele elementów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do prawnych, etycznych oraz społecznych wyzwań współczesnej biologii i medycyny. W tym miejscu uwidaczniają się takie zagadnienia, jak: klauzula sumienia, aborcja, zapłodnienie pozaustrojowe, czy też godna śmierć człowieka. Analizując przebieg podobnych debat najczęściej dojść można do przekonania, iż biorący w nich udział uczestnicy rzadko dochodzą do wspólnej płaszczyzny porozumienia. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu