BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olender-Skorek Magdalena Olender-Skorek (Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Rynkowej)
Title
Rosnące znaczenie współdzielenia we współczesnej gospodarce
Growing Role of Sharing in Modern-Day Economy
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 255-267, tab., rys., bibl.11 poz.
Keyword
Współpraca gospodarcza, Pokolenia
Economic cooperation, Generation
Note
JEL Classification: O33 , O39 , Z11
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna gospodarka, pełna technologii ICT i przedstawicieli pokolenia Z, stanowi bardzo dobrą podstawę rozwoju idei współdzielenia. Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie koncepcji współdzielenia, zarówno w sferze teoretycznej, jak i empirycznej. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na definicyjnym ujęciu całej koncepcji współdzielenia i określeń pokrewnym. W drugiej części przedstawiono z kolei przykłady praktyki rynkowej oraz zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli pokolenia Z.(abstrakt oryginalny)

Modem-day economy, with ICT evolution and new type of generation (called Z generation), is perfect background for sharing idea. The main aim of the article is to present nowadays state of sharing- in both: theoretical and empirical aspects. The first part of the article focuses on wide range of share-family definitions. In the second part, the paper gives some examples of market practice and shows main survey results (conducted among generation Z).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eckhardt, G.M., Bardhi, F. (2015). The Sharing Economy Isn't About Sharing at All. Harvard Business Review, 28th January.
 2. Felson, M., Spaeth, J.L. (1978). Community Structure and Collaborative Consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21, 614-624.
 3. Gansky, L. (2010). The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing? New York: Penguin Group.
 4. Jennejohn, M.C. (2010). Contract Adjudication in a Collaborative Economy. Virginia Law and Bussiness Review, 5 (2), 173-190.
 5. Komisja Europejska (2016). Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się, SWD(2016) 184 final.
 6. Lessing, L. (2008). Remix: making art and commerce thrive in the hybrid economy. New York: The Penguin Press.
 7. PwC (2016). (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce.
 8. Weitzman, L.M. (1984). The Share Economy: Conquering Stagflation. Published by Harvard University Press.
 9. Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie "Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415.
 10. www.pi.gov.pl.
 11. www.zgiep.com.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu