BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT)
Title
Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
ICT Visegrad Countries Development - in Search of Polish Advantage of the ICT Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 267-276, rys., tab., bibl.15 poz.
Keyword
Internet, Nowe technologie, Konkurencyjność gospodarki, Społeczeństwo
Internet, High-tech, Economy competitiveness, Society
Note
JEL Classification: L86 , L96
streszcz., summ.
Abstract
Ostatnie lata jednoznacznie wskazują na utrzymujący się wzrost pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT. Tę prawidłowość potwierdzają analizy wskaźnikowe: gotowość do wykorzystania ICT (NRI), konkurencyjność gospodarki w kontekście zaawansowania ICT (GCI), wskaźnik zaawansowania gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej Polska przoduje pod względem cyfrowych usług publicznych oraz dostępu do mobilnego internetu szerokopasmowego.(abstrakt oryginalny)

Recent years show an increase in the use of modern technologies, including information and communication technology ICT. This confirms the indicator analysis: The Networked Readiness Index (NRI), The Global Competitiveness Index (GCI), The Digital Economy and Society Index (DESI). Poland leads in digital public services and mobile broadband among the Visegrad Countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akamatsu, K. (1956). A wild flying geese pattern of Japanese industrial development: machine and tool industries. Hitotsubashi Review, 6 (5), 55-87.
 2. EITO (2016). ICT Market Report 2015/16 Update.
 3. Gizicki, W. (2013). O zasadności istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 11 (1), 41-51.
 4. Komisja Europejska (2016). Digital Economy and Society Index.
 5. Komisja Europejska (2016a). European Innovation Scoreboard.
 6. Kubielas, S., Olender-Skorek, M. (2014). ICT modernization in Central and Eastern Europe: a Schumpeterian catching up perspective. International Economics and Economic Policy, 11 (1-2), 115-136.
 7. Łastawski, K. (2014). Działalność Polski w Grupie Wyszehradzkiej (1991-2014). Homo Politicus, 9, 45-57.
 8. Sadecki, A. (2013). Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy regionalnej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 11 (1), 93-105.
 9. Wach, A. (2010). Znaczenie oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2007. Słupskie Studia Historyczne, 16, 217-227.
 10. World Economic Forum (2012). The Global Information Technology Report.
 11. World Economic Forum (2013). The Global Information Technology Report.
 12. World Economic Forum (2014). The Global Information Technology Report.
 13. World Economic Forum (2015). The Global Information Technology Report.
 14. World Economic Forum (2015a). The Global Competitiveness Report 2015-2016.
 15. World Economic Forum (2016). The Global Information Technology Report.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu