BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiek Tomasz (Politechnika Śląska)
Title
Czy zrównoważony rozwój jest zrównoważony?
Is Sustainable Development Sustainable?
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 215-224, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ideologia
Sustainable development, Ideology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Idea zrównoważonego rozwoju od początku narodzin tej idei ponad 25 lat temu budziła duże emocje. Najpierw była to nadzieja, że oto ludzkość staje przed szansą rozwiązania swoich odwiecznych problemów. Później - w związku z dość nikłymi rezultatami w zakresie wdrożenia zrównoważonego rozwoju w życie - zaczęły się budzić uczucia frustracji i zawodu. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę systematyzacji pojawiających się teoretycznych stanowisk wobec tej idei i zaprezentować konkretne ich przykłady, dokonując jednocześnie wstępnej ewaluacji. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development since the beginning of the birth of this idea over 25 years ago aroused high emotions. First, it was the hope that humanity had a chance to resolve its perennial problems. Then - due to the low levels results in the implementation of sustainable development in real life - feelings of frustration and disappointment began to arise. In this article the author makes an attempt to systematize the emerging theoretical positions on this idea and present specific examples, while making an initial evaluation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boroń S., Murray K.R., Thomson G.B.: Sustaiability Education: Towards Total Sustainability Management Teaching, Edinburgh - Stornoway 2016, w druku, zbiory własne.
  2. Huxley A.L.: Nowy wspaniały świat. Muza, Warszawa 2011.
  3. Konstańczak S.: Niespełnione nadzieje zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 85. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
  4. Kosiek T.: Zrównoważony rozwój - rozwiązanie czy ideologia? Zeszyty Naukowe, z. 85. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
  5. Kuzior A.: Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2. 2006.
  6. Kuzior A.: Internet jako narzędzie budowania świadomości dla zrównoważonego rozwoju. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 2, No. 2, 2007.
  7. Sztumski W.: Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2, 2006.
  8. Sztumski W.: Mitologia rozwoju zrównoważonego. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 4, No. 2, 2009.
  9. Zacher L.: Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość. "Problemy Ekorozwoju", Vol. 3, No. 2, 2008.
  10. www.unesco.pl/edukacja.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu