BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki)
Title
Wybrane aspekty zarządzania usługami IT
Chosen Aspects of IT Services Management
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 277-287, rys., tab., bibl.17 poz.
Keyword
Usługi teleinformatyczne, Aplikacje internetowe
Teleinformation services, Internet application
Note
JEL Classification: A12 , C88 , L86 , O33
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto tematykę zarządzania usługami IT w kontekście rosnącej złożoność relacji między użytkownikami, aplikacjami i usługami IT. Przyjęto ITIL jako główne podejście stosowane w organizacjach do zarządzania usługami IT. Celem artykułu jest wskazanie zadań stojących przed działami IT i aplikacjami je wspierającymi. Rozważania oparto na badaniach literaturowych i analizie wybranych raportów z publikowanych badań dotyczących rozważanej tematyki.(abstrakt oryginalny)

The paper presents ITIL (Information Technology Infrastructure Library) concept and discuss the most often implemented processes as the practice of managing IT services in large organizations and SME. The article points the customer satisfaction as the main challenge behind IT departments. Some new trend in ITISM are discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axelos (2012). ITIL® Foundation Handbook. Axelos.
 2. Axios (2016). Hop aboard the ITSM time machine. Pobrano z: http://www.axiossystems.com/ resources.
 3. Drogseth, D.N. (2015). EMA Research Report: What Is the Future of IT Service Management? An ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES® (EMA™) Research Report March 2015.
 4. Dugmore J. (2004). BS15000: Past, Present and Future. Pobrano z: http://shop.bsigroup.com/ upload/Standards%20&%20Publications/ICT/april-04.pdf.
 5. HDI (2016). 2016 TECHNICAL SUPPORT Practices & Salary Report, http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Industry-Reports/TSPSR/tspsr-2016- teaser.pdf
 6. IBM (2006). A Reference Model for Open Standards-Based ITSM Solutions. An IBM White Paper. Pobrano z: http://www.labouseur.com/courses/di/resources/m04-itsm-standardsreference. pdf.
 7. Iden, J., Eikebrokk, T. (2016). IT Service Management: Exploring ITIL Adoption over time in the Nordic Countries. Pobrano z: https://www.hb.se/PageFiles/229517/IT% 20Service%20Management%20-%20Exploring%20ITIL%20Adoption%20over %20time%20in%20the%20Nordic%20Countriesv2.pdf.
 8. ISACA. COBIT 5 Framework. Pobrano z: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5- Framework-product-page.aspx.
 9. Lema, L., Calvo-Manzano, J.A., Colomo-Palacios, R. (2015). ITIL in small to medium-sized enterprises software companies: towards an implementation sequence. Journal of Software: Evolution and Process, 27, 528-538. DOI:10.1002/smr.1727.
 10. Mark, T. (2015). Avoid Framework Overload COBIT-5-Governance-Framework. ISACA. Pobrano z: http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/COBIT/2.3.pdf.
 11. Marrone, M., Ganga, F., Kolbe, L., Cater-Steel, A. ( 2014). IT service management: a cross national study of ITIL adoption. Communications of the Association for Information Systems, 34 (1).
 12. Marrone, M., Kolbe, L. (2011). Impact of IT Service Management Frameworks on the IT Organization. Business & Information Systems Engineering, 3 (1).
 13. Matchet, Ch., Lord, K. (2016). Critical Capabilities or IT Service Support Management Tools. Pobrano z: http://www.gartner.com.
 14. Mesaglio, M., Mingay, S., ADNams, S. (2016). Kick-Start Bimodal IT by Launching Mode 2. Pobrano z: https://www.gartner.com/.
 15. Odlanicka-Poczobutt, M., (2013). Funkcje information technology infrastructure library w zarządzaniu usługami IT. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 63.
 16. Percy, D. (2016). "Hot" trends in IT service management. Pobrano z: http://www.bcs.org/con tent/conWebDoc/15864.
 17. Sobczak, A. (2010). Przegląd wybranych podejść do zarządzania IT w organizacjach. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/ artyk_pdf_2010/ 133_Sobczak_A.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu