BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Title
Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów
Germany's Place in the Multipolar World of Economy and Finance
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 233-246, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Finanse międzynarodowe, Gospodarka światowa, Wymiana handlowa, Brexit
International finance, World economy, Trade exchange, Brexit
Note
JEL Classification: F, F1, F3, G, H
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Znaczenia niemieckiej gospodarki i finansów jako jednego z filarów Unii Europejskiej nie sposób przecenić. Niemcy, główny płatnik UE, są bez wątpienia czołową lokomotywą i jedną z najważniejszych podstaw rozwoju gospodarki europejskiej. Niemcy, "geoekonomiczny semi-hegemon", są jednym z najbogatszych krajów świata. Celem artykułu jest analiza najnowszych trendów w gospodarce niemieckiej, z uwzględnieniem tendencji w sektorze finansowym. Autorzy formułują hipotezę, że w krótkiej i średniej perspektywie Niemcy pozostaną jedną z głównych światowych potęg ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

Significance of the German economy and finance as one of the pillars of the European Union cannot be underestimated. Germany, the main payer of the EU, is without doubt the leading "locomotive" and one of the main foundations of the European economy's development. Germany, the leading state of the EU, "geo-economic semi-hegemon", is among the richest countries in the world. The authors analyse in this article the newest trends in the development of German economy and finance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Survey of Hours and Earnings: 2016; UK trade: Jan 2017 provisional results. Office for National Statistics. Pobrano z: https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/bulletins/uktrade/previous-Releases (14.03.2017).
 2. Behr, P., Schmidt, R. (2015). The German Banking System: Characteristics and Challenges. White Paper No. 32. Frankfurt: House of Finance, Goethe University Frankfurt.
 3. Braconier, H., Nicoletti, G., Westmore, B. (2014). Policy Challenges for the Next 50 Years. OECD Economic Policy Paper. 9.
 4. Dahrendorf, R. (2009). Vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus. Cicero, 8.
 5. Deaton, A. (2017). Der große Ausbruch: Von Armut und Wohlstand der Nationen. Stuttgart: Klett-Cotta.
 6. Die Folgen des Brexit, Harter Abschied (2017). Handelsblatt, 13.
 7. EY's Attractiveness survey Europe 2016. How can Europe's investors turn resilience into growth? Ernst & Young-Organisation. Pobrano z: http://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-EY-s-2016-atttractiveness-survey-europe/$FILE/ey-EY-s-2016- atttractiveness-survey-europe.pdf (13.03.2017).
 8. Finanzplatz Frankfurt bewegt sich weiter (2016). Jubiläumsausgabe. Volkswirtschaft/ Reaserch, Frankfurt/M.: Helaba. Pobrano z: https://www.helaba.de/blob/helaba/ 391184/167a220da716e20db6d83f726859b099/report---finanzplatz-frankfurt- -bewegt-sich-weiter-30-05-2016-data.pdf (12.03.2017).
 9. Greive, M., Riedel, D., Stratmann, K. (2017). Die Angst vor der großen Lücke. Handelsblatt, 15.
 10. Integrated Financial Reporting Package 2015. Pobrano z: http://ec.europa.eu/budget/financialreport/ 2015/lib/-financial_report_2015_en.pdf (13.03.2017).
 11. Kuck, H. Die 100 grössten deutschen Kreditinstitute. Pobrano z: diebank_8_2016_TOP100_web.pdf (13.03.2017).
 12. Kundnani, H. (2016). German Power. Das Paradox der deutschen Staerke. München: C.H. Beck.
 13. Müller, H., Wünsche, H., Schorn, A. (2016). Exportweltmeister? Schon lange nicht mehr. Handelsblatt, 207.
 14. Olszyński, J., Bielig, A., Wandel, J. (red.) (2016). Niemcy i Polska w drodze do "Europa 2020". Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Piketty, Th. (2014). Das Kapital im 21. Jahrhundert. München: C.H. Beck.
 16. Ranking największych gospodarek w Unii Europejskiej. Pobrano z: http://euro-dane.com.pl/ wydarzenia-gospodarcze-428 (17.03.2017).
 17. Stiglitz, J. (2016). Europa spart sich kaputt. Warum die Krisenpolitik gescheitert ist und der Euro einen Neustart braucht. München: Siedler.
 18. The World Bank. Exports of Goods and Services (% of GDP). Pobrano z: http://databank. worldbank.org/-data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.-PCAP.KD&country= (13.03.2017).
 19. Ward, K. (2011). The Word in 2050. Quantifying the shift in the global economy. HSBC Global Research.
 20. Zbyt wielkie, by upaść (2017). Bank, 3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu