BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Thanh Quang Phung (National Economics University, Vietnam)
Title
Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Wietnamie: podobieństwa i różnice
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 247-261, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Foreign investment, Direct investments
Note
JEL Classification: F02, F15, F21
streszcz., summ.
Country
Wietnam
Vietnam
Abstract
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, biorąc pod uwagę ostatnie lata, są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Wietnamie. Pod koniec 2015 roku BIZ w Wietnamie stanowiły 25% wszystkich inwestycji, oraz 14,46% dochodów państwa, przy łącznych BIZ wynoszących prawie 103,8 mld USD. W Polsce, według World Investment Report 2016, nastąpił spadek BIZ o 40% (7,5 mld USD w roku 2015) po wejściu do 20 najważniejszych, pod względem napływu BIZ w 2014 roku, państw. Napływ BIZ do Polski odzwierciedla sytuację międzynarodową na rynku BIZ, a także spowolnienia gospodarczego w UE po kryzysie w strefie euro w latach 2012-2013. Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych cech BIZ w Polsce i Wietnamie w okresie 2003-2015, a także charakterystyka podobieństw i różnic przepływu BIZ w obu krajach.(abstrakt oryginalny)

Foreign direct investment is the key driver for both Poland and Vietnam's economic development in recent years. By the end of 2015, FDI sector in Vietnam comprised for 25% total investment, 14.46% of state budget revenue, with total FDI inward stock of nearly 103.8 billion USD. In Poland, FDI sector according to the UNCTAD 2016 World Investment Report, saw a 40% decrease in the FDI influx (USD 7.5 billion in 2015), after having entered the top 20 host economies in terms of FDI inflows in 2014. FDI inflows to Poland reflect the international economic situation as well as the economic slowdown in the EU following the Eurozone crisis of 2012-2013. This paper analyzes some main features of FDI in Poland and Vietnam during the period 2003-2015, finds out some similarities and differences between FDI flows in the two countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bevan, A.A., Estrin, S. (2000). The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies. WDI Working Paper, 342.
 2. General Statistics Office of Vietnam. Statistical database. Available at: https://www.gso.gov.vn.
 3. Kalotay, K. (2010). Patterns of Inward FDI in Economies in Transition. Eastern Journal of European Studies, 1 (2), 55-76.
 4. Kinoshita, Y.M. (1999). Private and Public Information for Foreign Investment Decisions. CERGE Working Paper, 150.
 5. Kinoshita, Y., Campos, N. (2001). Agglomeration and the Locational Determinants of FDI in Transition Economies. CERGE-EI and University of Newcastle.
 6. Kokko, A., Kotoglou, K., Krohwinkel-Karlsson, K. (2003). Characteristics of Failed FDI Projects in Vietnam. Transnational Corporations, 12 (3), 41-77.
 7. Lankes, H.P., Venables, A.J. (1996). Foreign Direct Investment in Economic Transition: The Changing Pattern of Investments. The Economics of Transition, 4 (2), 331-347.
 8. Matkowska, M. (2007). Zagraniczne inwestycje zagraniczne. W: J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane zagadnienia (pp. 113-128). Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 9. Ministry of Economy Report (2016). Poland 2015. Warszawa.
 10. Pavlínek, P., Ženka, J. (2011). Upgrading in the Automotive Industry: Firm-level Evidence from Central Europe. Journal of Economic Geography, 11 (3), 559-586.
 11. Resmini, L. (2000). The Determinants of Foreign Direct Investment in the CEECs: New Evidence from Sectoral Patterns. The Economics of Transition, 8 (3), 665-689.
 12. UNCTAD official data. Country Fact Sheets. Available at: http://www.unctad.org.
 13. UNCTAD (2015). World Investment Report 2015. Available at: http://www.unctad.org.
 14. UNCTAD (2016). World investment report 2016. Available at: http://www.unctad.org.
 15. World Bank. Taking Stock: An Update on Vietnam's Recent Economic Developments. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/493921468329403602/Taking -stock-an-update-on-Vietnams-recent-economic-developments.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu