BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Hoffmann Romuald (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Model ryzyka procesów biznesowych
Model of the Risk of Business Processes
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 325-338, rys., tab., bibl.9 poz.
Keyword
Ryzyko
Risk
Note
JEL Classification: D81 , G31
streszcz., summ.
Abstract
Proponowany w niniejszej pracy model stanowi uogólnione wielowymiarowe podejście do analizy ryzyka procesów biznesowych. Prezentowane podejście bierze pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka, wynikających zarówno z architektury samego procesu biznesowego, jak i również elementów bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania. W szczególności połączone aspekty bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania, pomijane w stosowanych obecnie podejściach do analizy ryzyka, charakteryzują się, zdaniem autorów, znacznym wpływem na całkowite ryzyko procesów biznesowych.(abstrakt oryginalny)

Proposed in the present work the model constitutes generalized multidimensional approach to risk analysis of business processes. The presented approach takes into account the different categories of risk factors, resulting from both the architecture of the business process as well as the elements of the safety, quality and continuity. In particular, the combined aspects of safety, quality and continuity overlooked in the current applied approaches to risk analysis, according to the authors, have a significant bearing on the overall risk of business processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bitkowska, A., Weis, E. (2016). Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu. Vizja Press.
  2. Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems, ITL Bulletin. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
  3. ITIL (2002). ICT Infrastrukture Management. TSO - The Stationery Office, Crown.
  4. Meritt, J. (2008). Risk Management. 21st National Information Systems Security Conference. Hyatt Regency - Crystal City, Virginia.
  5. Ryba, M., Sulwiński, J. (2005). "Siedem grzechów głównych" - analizy stanu infrastruktury teleinformatycznej z perspektywy bezpieczeństwa. TeleInfo, 26.
  6. Stanik, J., Protasowicki, T. (2015). Metodyka kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego. KKIO "Od procesów do oprogramowania: badania i praktyka".
  7. Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2016). Risk management system as the basic paradigm of the informataion security management system in an organization. MATEC Web of Conferences.
  8. Stanik, J., Napiórkowski, J., Hoffmann, R. (2016). Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
  9. Trajdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu