BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów
GERD and Innovation - Analysis Based on the Example of Selected Countries
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 297-316, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Polityka badawczo-rozwojowa, Innowacyjność, Sektor publiczny, Sektor prywatny
R&D policy, Innovative character, Public sector, Private sector
Note
JEL Classification: O31, O57
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian w strukturze geograficznej nakładów na B+R w latach 1996-2014 oraz wykazanie wpływu źródeł pochodzenia kapitału przeznaczonego na działalność badawczo-rozwojową na innowacyjność gospodarki. Dodatkowo podjęto próbę weryfikacji roli sektora prywatnego i publicznego w działalności B+R w wybranych krajach, jak również stopnia zaangażowania przedsiębiorstw, państwa i uczelni wyższych w różne obszary działalności badawczo-rozwojowej. Z badań wynika, że sektor przedsiębiorstw nadal odgrywa dominującą rolę w finansowaniu wydatków na B+R, przede wszystkim w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych, ale niekiedy także w badaniach podstawowych i stosowanych. Rola sektora publicznego i uczelni wyższych jest szczególnie widoczna w zakresie badań podstawowych i stosowanych, przy czym uczelnie pełnią raczej rolę pośrednika między sektorem publicznym a prywatnym w transferze wiedzy i technologii.(abstrakt oryginalny)

The paper's primary objectives are to analyze gross domestic expenditure on R&D (GERD) geographical composition changes in period 1996-2014 and to demonstrate potential influence of R&D activity financing source on the economy's innovation. Verification of public and private sector roles in R&D financing in selected countries, and business, government and higher education involvement scale in different areas of R&D are the secondary goals. Conducted research has confirmed the leading position of business sector in R&D, especially in experimental development. Government and higher education importance is visible especially in basic and applied research, but higher education sector can also act as an intermediary between public and private sectors in knowledge and technology transfer process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D'Aveni, R.A. (1994). Hypercompetition. New York: The Free Press.
 2. Jarema, D.A. (2014). Reforma przedsiębiorstw państwowych w Chińskiej Republice Ludowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 369.
 3. Lee, C.O. (1988). The Role of the Government and R&D Infrastructure for Technology Development. Technological Forecasting and Social Change, 33 (1), 33-54.
 4. Mazzucato, M. (2015). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. New York: PublicAffairs.
 5. OECD (2011). Public Research Institutions: Mapping Sector Trends. Paris: OECD Publishing.
 6. OECD (2016). Research and Development Statistics. Pobrano z: https://www.oecd.org/innovation/ inno/researchanddevelopmentstatisticsrds.htm.
 7. Stoneman, P. (2003). Government Spending on Research and Development in the UK. W: D. Miles, G. Myles, I. Preston (red.), The Economics of Public Spending. Oxford: Oxford University Press.
 8. The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation (2016). Ithaca, Fontainebleau, Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO.
 9. Tisdell, C. (2009). Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years. Economic Analysis & Policy, 39 (2), 271-294.
 10. UNESCO (2017). Science, Technology and Innovation. Pobrano z: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx.
 11. Wade, R. (2003). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press.
 12. Watanabe, C., Kishioka, M., Nagamatsu, A. (2004). Effect and Limit of the Government Role in Spurring Technology Spillover: A Case of R&D Consortia Initiated by the Japanese Government. Technovation, 24 (5), 403-420.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu