BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie
The Models of Economic Development and the Level of Human and Economic Development in Small Island Developing States
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 317-333, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Model publicznej służby zdrowia
Social economic development, National health service model
Note
JEL Classification: F63, F54, O1, O47
streszcz., summ.
Country
Region Azji i Pacyfiku, Małe kraje wyspiarskie
Asia-Pacific Region, Small island countries
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza modeli rozwoju i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w 29 małych państwach wyspiarskich (SIDS). Modele rozwoju wyznaczono w oparciu o klasyfikacje: MIRAB/SITE/PROFIT, jak i dane wpływów z eksportu towarowego, turystyki zagranicznej, pomocy rozwojowej i przekazów z zagranicy (w odsetkach) w Produkcie Krajowym Brutto (PKB). Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego wyznaczono w oparciu o wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) oraz zamożności (dochód narodowy na osobę). Przeprowadzone analizy wykazały, że gospodarki, które miały cechy modelu PROFIT, PROFIT/SITE lub SITE - charakteryzowały się wysokim poziomem rozwoju. W przypadku modelu MIRAB oraz MIRAB/PROFIT w większości przypadków rozwój był bardzo niski. W modelu hybrydowym MIRAB/SITE występującym w 4 państwach - w 2 przypadkach poziom rozwoju był wyższy od przeciętnego na świecie. Stwierdzono ponadto, że rozwój sektora turystycznego (model SITE) w 6 przypadkach spowodował znaczne przyspieszenie rozwoju i dynamiczne "doganianie" najbardziej rozwiniętych małych gospodarek wyspiarskich. Potwierdziło to wcześniejsze badania autora (Jasiński, 2009, 2010), w tym szczególnie tezę, że rozwój sektora turystycznego (model SITE) stanowi niezbędną fazę pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego w SIDS.(abstrakt oryginalny)

The study presents small island developing states (SIDS) models of development: MIRAB, SITE, PROFIT and its correlation with level of socio-economic development in 29 small island economies. The SIDS taxonomy also shows the importance of SITE model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, H.W., De Kervenoael, R.J., Li, X., Read, R.A. (1998). Comparison of the Economic Performance of Different Micro-states, and Between Micro-states and Larger Countries. World Development, 26 (4), 639-656.
 2. Armstrong, H.W., Read, R. (2000). Comparing the Economic Performance of Dependent Territories and Sovereign Microstates. University of Chicago.
 3. Baldacchino, G. (2006). Managing the Hinterland beyond: Two Ideal-type Strategies of Economic Development for Small Island Territories. Asia Pacific Viewpoint, 47 (1), 45-60.
 4. Baldacchino, G., Bertram, G. (2009). The Beak of the Finch: Insights into the Economic Development of Small Economies. The Round Table, 98 (401), 141-160.
 5. Bank Światowy (2017). Pobrano z: http://data.worldbank.org (15.02.2017).
 6. Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.
 7. Bertram, G., Watters, R.F. (1984). New Zealand and its Small Island Neighbours: A Review of New Zealand Policy Toward the Cook Islands, Niue, Tokelau, Kiribati and Tuvalu. Institute of Policy Studies, Victoria University of Wellington.
 8. Bertram, G., Watters, R.F. (1985). The MIRAB Economy in South Pacific Microstates. Pacific Viewpoint, 26 (3), 497-519.
 9. Bertram, G., Watters, R.F. (1986). The MIRAB Process: Earlier Analysis in Context. Pacific Viewpoint, 27 (1), 47-59.
 10. Bertram, G. (2004). On the Convergence of Small Island Economies with Their Metropolitan Patrons. World Development, 32 (2), 343-364.
 11. Bertram, G. (2006). Introduction: The MIRAB Model in the Twenty-first Century. Asia Pacific Viewpoint, 47 (1), 1-13.
 12. Bertram, G. (2013). Pacific Island Economies. W: M. Rapaport (red.), The Pacific Islands: Environment and Society. The University of Hawai'i Press.
 13. Bertram, G., Poirine, B. (2007). Island Political Economy. W: G. Baldacchino (red.), A World of Islands. Charlottetown: Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island.
 14. Crocombe, R. (2001). The South Pacific. Suva: University of South Pacific.
 15. Encontre, P. (2004). SIDS as a Category: Adopting Criteria Would Enhance Credibility. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.
 16. Giezgała, J. (1969, 1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: PWE.
 17. Grzywacz, J. (2010). Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 18. Hein, P. (2004). Small Island Developing States: Origin of the Category and Definition Issues. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.
 19. Human Development Report (2015). UNDP.
 20. Jasiński, M. (2006). Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 92-102.
 21. Jasiński, M. (2009). Tourism and Small Island Developing States: Path Dependence, Lock in and History. W: Geography and Tourism: European Experience (s. 289-298). Lviv: Ivan Franko National University.
 22. Jasiński, M. (2010). Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 28, 52-72.
 23. Jasiński, M. (2017). Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej (w druku).
 24. Jędrusik, M. (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych. Przegląd Geograficzny, 1 (75), 81-100.
 25. Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Kachniewska, M., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2013). Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.), Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 27. Landes, D.S. (2007). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: MUZA SA.
 28. McElroy, J.L. (2006). Small Island Tourist Economies across the Life Cycle. Asia Pacific Viewpoint, 47 (1), 61-77.
 29. McElroy, J.L., Parry, C.E. (2010). The Characteristics of Small Island Tourist Economics. Tourism and Hospitality, 10, 315-328.
 30. McElroy, J.L., Sanborn, K. (2005). The Propensity for Dependence in Small Caribbean and Pacific Islands. Bank of Valletta Review, 31, 1-16.
 31. Mirkowska-Ostatek, M. (2012). Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata. W: E. Latoszek, M. Proczek (red.), Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 32. Oberst, A. McElroy, J.L. (2007). Contrasting Socio-Economic and Demographic Profiles of Two, Small Island, Economic Species: MIRAB versus PROFIT/SITE. Island Studies Journal, 2 (2), 163-176.
 33. Piasecki, R. (2003). Rozwój gospodarczy a globalizacja. Warszawa: PWE.
 34. Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka.
 35. UNCTAD (2010). In-depth eValuation of UNCTAD's Technical Cooperation Activities Dedicated to Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries, Small Island Developing States and Other Structurally Weak, Vulnerable and Small Economies.
 36. Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu