BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej
The Least Developed Countries in World Fisheries
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 49 T. 2., s. 335-349, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Przetwórstwo rybne, Rybołówstwo, Kraje najsłabiej rozwinięte
Fish processing, Fishery, Least developed countries
Note
JEL Classification: O13, O57, Q22
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie tendencji rozwoju gospodarki rybnej krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC) oraz ich roli w światowej gospodarce rybnej w latach 1970-2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że tendencje rozwoju sektora rybnego LDC kształtowały się korzystnie, o czym świadczy wysoka dynamika produkcji, konsumpcji i handlu artykułami rybnymi, rosnące dodatnie saldo obrotów produktami rybnymi oraz międzynarodowa przewaga konkurencyjna sektora rybnego. Pomimo wzrostu udziału w globalnej gospodarce rybnej, rola LDC w tej dziedzinie gospodarki światowej była relatywnie mała. Do głównych przeszkód rozwoju sektora rybnego w wielu LDC należały: niekorzystne warunki naturalne, niski poziom rozwoju gospodarczego oraz niedostatek zasobów pracy i kapitału.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to define the trends of the development of the fisheries sector in the least developed countries (LDC) and their role in the world fisheries in the years 1970-2015. The research shows that the development trend of the LDC fishery sector has been favorable, as evidenced by the high dynamics of fish production, consumption and trade, the growing positive trade balance in fish products, and the international competitive advantage of the fishery sector. Despite the increase in global fisheries, the role of the LDC in this area of the world economy was relatively small. The main obstacles to the development of the fisheries sector in many LDCs were: unfavorable natural conditions, low levels of economic development and scarcity of labor and capital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. FAO (2016a). Food Balance 1961-2013 (FishstatJ). Pobrano z: www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj /en.
 2. FAO (2016b). Global Fisheries Commodities Production and Trade 1976-2013 (FishstatJ). Pobrano z: www. fao.org /fishery/statistics/software/fishstatj/en.
 3. FAO (2016c). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to Food Security and Nutrition for All. Rome: FAO.
 4. FAO (2017a). FAO Fishery and Aquaculture Country Profiles. Pobrano z: http://www.fao. org/fishery/country profiles/search/en.
 5. FAO (2017b). Global Production by Production Source 1950-2015 (FishstatJ). Pobrano z: www.fao.org/ fishery/statistics /software/fishstatj/en.
 6. Golub, S., Varma, A. (2015). Fishing Exports and Economic Development of Least Developed Countries: Bangladesh, Cambodia, Comoros, Sierra Leone and Uganda. Swarthmore: Swarthmore College.
 7. IMF (2015). Kiribati. IMF Country Report No. 15/207.
 8. Knap, R. (2012). Role of the Fisheries Sector in Social and Economic Development of Developing Countries. Actual Problems of Economics, 10 (2), 100-110.
 9. MFED (2015). Fishing License Revenues in Kiribati. Bairiki: MFED.
 10. OECD/FAO (2015). Fishing for Development. Rome: FAO.
 11. Sumaila, U.R. (2017). Trade and Sustainable Fisheries. ADBI Working Paper, 676.
 12. Thorpe, A. (2005). Mainstreaming Fisheries into National Development and Poverty Reduction Strategies: Current Situation and Opportunities. FAO Fisheries Circular, 997.
 13. UNCTAD (2017a). UN Recognition of the Least Developed Countries. Pobrano z: http:// unctad.org/en/Pages/ALDC/Least Developed Countries/UN-recognition-of- LDCs.aspx eveloped-Countries.aspx.
 14. UNCTAD (2017b). UNCTADstat Data Center. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/table.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu