BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszowy Joanna (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu)
Title
Wpływ efektywności form szkoleń pracowników na konkurencyjność firmy
The Impact of Employees Training Effectiveness on the Business Competitiveness
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 13-17, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Nieustanny rozwój organizacji
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Szkolenie pracowników, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
International cooperation, Manpower training, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstract
Grupa Wyszehradzka to nieformalna forma współpracy czterech państw Środkowej Europy - Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Głównym celem Grupy Wyszehradzkiej, nazywanej również V4 była współpraca w zakresie budowy nowych, demokratycznych systemów politycznych oraz wolnorynkowej gospodarki. W dalszej perspektywie idea stworzenia Grupy Wyszehradzkiej obejmowała uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Grupa Wyszehradzka spełniła założone cele oraz poprzez swoją działalność może pochwalić się niemałymi osiągnięciami na tle polityki wewnątrz Unii Europejskiej. 15 lutego 2017 roku w Polsce obchodzono 26 rocznicę założenia Grupy Wyszehradzkiej. (abstrakt oryginalny)

The Visegrad Group is an informal form of cooperation tied between four central-european countries - Poland, The Czech Republic, Slovakia and Hungary. It was on February 15, 1991, when the Visegrad Group was established. The main goal of the Visegrad Group, also known as the V4, was the cooperation on establishing modern democratic political systems and a free-market economy. In the long run, however, the main purpose was to participate in the proces of the european integration. The Visegrad Group has accomplished those goals and can be proud of significant achievements against the background of the EU. On February 15, 2017, the Visegrad Group celebrated the 25th aniversary of its establishment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., (2010) Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Toruń: Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora".
 2. Armstrong M., (2003) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 3. Bień W., (2013) Racjonalizacja zatrudnienia w kontekście koncepcji elastycznej firmy, "Zeszyty naukowe" Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 22, nr 1.
 4. Bramley P., (2001) Ocena efektywności szkoleń, Kraków: Wolters Kluwer.
 5. Garski K., (2009) Jerzy Gontarz, Smartlink, Jak efektywnie szkolić pracowników, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. KonopkaJ., (2012) Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy [w] Harasim W., (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 7. Koperyńska M.W., (2008) Motywowanie pracowników, teorii i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 8. Kossakowska M., Sołtysińska I., (2006) Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Łaguna M., Fortuna P., (2009) Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Szkolenia 24, (2016) http://www.szkolenia24h.pl/artykul/rodzaje-szkolen/220/.
 11. Szkutnicki P., (2001) Przekonać załogą do zmian, "Personel i zarządzanie" nr 15/16.
 12. Zienkowski L., (2003) Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? [w:] Zienkowski L., (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu