BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczek Martyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
E-learning - nowoczesna forma edukacji
E-learning - a Modern form of Education
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 36-40, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nieustanny rozwój organizacji
Keyword
Zdalne nauczanie, Platformy edukacyjne, Media społecznościowe
e-learning, Educational platforms, Social media
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet stał się stałym elementem życia ludzi, którzy do przestrzeni wirtualnej przenoszą nie tylko swoje interakcje towarzyskie oraz działalność gospodarczą, ale także decydują się na zdalną edukację, czyli e-learning. Taka forma nauczania umożliwia ukończenie kursów, szkoleń lub studiów bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz przymusu wychodzenia z domu. Niniejszy artykuł przybliża historię e-learningu, jego kluczowe definicje i typologię, a także porównuje edukację zdalną z tradycyjną. W dalszej części podano zalety i wady takiej formy nauczania, funkcje coraz popularniejszych platform edukacyjnych oraz opisano najbardziej znaną niekomercyjną platformę e-learningową - Moodle. (abstrakt oryginalny)

The Internet has become a constant element in the lives of people who move not only their social interactions and business activities into the virtual space, but also opt for e-learning. This form of teaching allows you to complete courses, training or study without the need for direct contact with the teacher and the compulsion to leave the home. This article brings you closer to the history of e-learning, key definitions and typology, and compares traditional with virtual education. The following highlights the advantages and disadvantages of this form of teaching, the functions of the increasingly popular educational platforms and describes the most popular non-commercial e-learning platform - Moodle. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clarke A., (2007) E-learning: nauka na odległość, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 2. http://heuristic.pl/blog/e-learning/Historia-e-learningu-na-swiecie-i-w-Polsce;161.html [18.04.2017].
 3. http://karieramanagera.pl/umiejetnosci-miekkie/organizacja-pracy/aaabsolutny-wstep-do-e-learningu [19.04.2017].
 4. http://learning.pl/ [18.04.2017].
 5. https://pl.wikipedia.org/wiki/E-learning [18.04.2017].
 6. https://wprost.pl/168051/Historia-e-learningu-na-swiecie [18.04.2017].
 7. Hyla M., (2005) Przewodnik po e-learningu, Kraków: Wydawnictwo-Wolters Kluwer Polska SA.
 8. Kula I., Plebańska M., (2011) E-learning: treści, narzędzia, praktyka, Warszawa: ALMAMER Szkoła Wyższa.
 9. Okońska-Walkowicz A., Plebańska M., Szaniec H., (2009) O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 10. Plebańska M., (2011) E-learning: tajniki edukacji na odległość, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Szczepaniak R., (2012) Współczesne media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej na przykładzie polsko-niemieckiej komunikacji międzykulturowej w Internecie. Przyczynek do badań [w:] Bierówka J., (red.), Pucek Z., (red.), Polska w mediach, media w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu