BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
Investors ' Reaction to Dividend Announcement of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Polityka dywidend, Analiza zdarzeń
Dividend policy, Event study
Note
streszcz., summ., Badania zostały sfinansowane ze środków projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015/19/D/HS4/01950).
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian wartości wypłacanych dywidend na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek o zróżnicowanej kapitalizacji, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano najczęściej stosowaną w tego typu badaniach metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na zmianę wartości wypłacanych dywidend. Jako benchmark wykorzystano trzy modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik - Przeprowadzone badania nie dają w pełni jednoznacznych wyników, jednak w przypadku spółek zwiększających wartość wypłacanych dywidend można zauważyć pozytywną reakcję w oknie zdarzenia. Oryginalność/Wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić zmianę wartości dywidend z roku na rok przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper is to present the results of empirical studies concerning the impact of changes in the value of dividends on the amount of abnormal returns of companies with different capitalization whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014. Design/Methodology/approach - The article uses the methodology of event analysis with the accumulated surplus rate of return as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models. Findings - The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window. Originality/Value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1996-2014. The paper should inspire further study on dividend policy of Polish firms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders' Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 1 (35), 1-12.
 2. Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy. The Bell Journal of Economics, 10, 259-270.
 3. Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12, 187-209.
 4. Brycz, B., Pauka, M. (2013). Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 11 (2/4), 19-29.
 5. Czapiewski, L., Jewartowski, T. (2012). Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń. Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Studia Ekonomiczne, 106, 273-286.
 6. Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006-2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7. Metody Ilościowe, 7, 119-128.
 7. Healy P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21, 149-175.
 8. Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50, 573-608.
 9. Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 40 (4), 1031-1051.
 10. Perepeczo, A. (2013). Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend - przegląd wyników badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 251-261.
 11. Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27, 993-1007.
 12. Pieloch-Babiarz, A. (2015). Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance - Warsaw Trading Floor Evidence. Research Papers of Wrocław University of Economics, 381, 299-313.
 13. Słoński, T., Zawadzki, B. (2012a). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1), 126-135.
 14. Słoński, T., Zawadzki, B. (2012b). The Impact of a Surprise Dividend Increase on a Stocks Performance. The Analysis of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange. Operations Research and Decisions, 2, 45-54.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu