BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klisinski Janusz (University of Bielsko-Biala, Poland), Dergaliuk Marta (National Technical University of Ukraine, Ukarine)
Title
The Development of Education and Scientific Agroindustrial Formations in Ukraine
Rozwój rolno-przemysłowych formacji edukacyjnych i naukowych na Ukrainie
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 75-78, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Nieustanny rozwój organizacji
Keyword
Infrastruktura informacyjna, Szkolnictwo wyższe, Rolnictwo
Information infrastructure, Higher education, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zanalizowano działalność instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie mającą na celu przeszkolenie specjalistów z zakresu wytwórczości rolniczej. Zostało dowiedzione, że stworzenie rolno-przemysłowych formacji edukacyjnych i naukowych pozwoli nie tylko na łączenie działań edukacyjnych, naukowych i produkcji, ale także w pełni pokryje cały cykl innowacji przemysłowej, wytwórczości handlowej i sprzedaży kompleksu rolno- -przemysłowego. Edukacja i badania agroprzemysłowej formacji są pionowo zintegrowanymi strukturami naukowymi i edukacyjnymi z innowacyjnie ukierunkowaną produkcją przedsiębiorstw kompleksu agroprzemyslowego. (abstrakt oryginalny)

The article analyzed the activity of higher educational institutions of Ukraine aimed to training of specialists in agricultural production. It has been proved that the creation of educational and scientific agroindustrial formations will enable not only to combine educational, scientific and production activities, and fully cover the entire innovation industrial and commercial production cycle and sale of agroindustrial complex. Education and research agroindustrial formation are the vertically integrated scientific and educational structures with innovative directed production enterprises of agroindustrial complex. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dniprovsky state agrarian economics university - Access: http://www.dsau.dp.ua/ua/page/navchalno-naukovij-nstitut-ekonomki.html
 2. Bilotserkivskiy agrarian national university - Access: http://www.btsau.kiev.ua/
 3. Institute of economics and management of agriculture Kyiv national economic university named Vadym Hetman.Access:https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/ndi/instytut_ekonomiky_ta_menedz-mentu_agropromyslovogo/[15.11.2016]
 4. Kharkiv national agrarian university - Access: http://knau.kharkov.ua/dendropark.html [15.11.2016]
 5. Kherson state agrarian university - Access: http://www.ksau.kherson.ua/ [8.12.2016]
 6. Law of Ukraine "About education" from 23.05.1991 g. Number 1060-XII // Details Verkhovna Rada of Ukraine, 1991. - № 34. - Art. 451.
 7. Lviv national agrarian university - Access: http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/nd/nc.html[ 3.01.2017]
 8. Mykolayiv state agrarian university - Access: http://www.mnau.edu.ua/ua/index.html [3.01.2017]
 9. National agriculture university of Ukraine. - Access: https://nubip.edu.ua/about [15.01.2017]
 10. Odessa state agrarian university - Access: http://osau.edu.ua/[20.01.2017]
 11. Podolsky state agricultural and technical university - Access: http://www.pdatu.edu.ua/ [1.02.2017]
 12. Sumy national agrarian university - Access: http://sau.sumy.ua/[1.02.2017]
 13. Tavriyskiy state agrarian technological university - Access: http://www.tsaa.org.ua/ [1.022017]
 14. The Cabinet of Ministers of Ukraine "About approval of the Concept of state agricultural extension system" // Concept of 31.10.2011 number 1098-r http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011%D1%80?test=dCCMfOm7x -BWM5NWEZirGAxRPHI4Cks80msh8Ie6[1.11.2016]
 15. The Law of Ukraine "About innovation activity" from 04.07.2002. №40-IV // Details Verkhovna Rada of Ukraine, 2002. - № 36. - Art. 266.
 16. The Law of Ukraine "About state regulation of activities in technology transfer" from 14.09.2006. №143-V // Details Verkhovna Rada of Ukraine, 2006. - № 45. - Art. 434.
 17. Law of Ukraine "About education" from 23.05.1991 g. Number 1060-XII // Details Verkhovna Rada of Ukraine, 1991. - № 34. - Art. 451.
 18. Tulchynska S. A. Intellectual and innovative modernization of Ukraine's economy: theoretical and methodological aspects: monographs. [Text] / S. Tulchynska. - K.: NTU "KPI" MES of Ukraine, 2009. - 488 p.
 19. Vinnytsia national agrarian university-access:http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/ webgr_view/GrHZCSV [15.12.2016]
 20. Podolsky state agricultural and technical university - Access: http://www.pdatu.edu.ua/ [1.02.2017]
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu