BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Gądek Magdalena (Politechnika Wrocławska)
Title
Strategia jako determinanta efektywności przedsiębiorstwa
Strategy Management Efficiency as a Determinant
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 1(22), s. 109-114, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nieustanny rozwój organizacji
Keyword
Efektywność gospodarowania, Strategia przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa
Business efficiency, Corporation strategies, Enterprise effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie i istotę efektywności. Omówiono problem determinant efektywności gospodarowania i pomiaru ich wpływu. Przedstawiono i wykazano, że strategia może być postrzegana jako czynnik determinujący efektywność przedsiębiorstwa. Stworzono listę kryteriów efektywnej strategii. Zaproponowano, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przyjętych rozwiązań strategicznych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept and essence of management efficiency. Discusses the issue of the determinants of effective management and measuring their impact. Presented and demonstrated that the strategy of the strategy can be seen as a factor in determining the effectiveness of management. Created a list of criteria for an effective strategy. The list is aimed to be used as a tool which helps in analysis of a organizational strategy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn rachunkowości i finansów, (2007) nr 017.
 2. Boyd B., Salamin A., (2001) Strategic reward systems: A contingency model of may system design, Strategy Management Journal nr 22 [w:] Majowska M., (2008) W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 14.
 3. Buczyński K., Przychodzki M., (2008) Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, Rejent nr 1.
 4. Czekon W., (2005) Procesowe podejście do badania efektywności [w:] Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław: Wydawnictwo AE.
 5. Ćwiąkała-Małys A., Nowa W., (2009) Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Dudycz T., Tomaszewicz Ł., (red.), (2007) Efektywność - rozważania nad istotną i pomiarem, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 7. Gomez-Mejia L.R., (1992) Structure and process of diversification, compensation strategy, and firm performance, Strategy Management Journal nr 13;
 8. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., (2010) Zarzadzanie strategiczne. Koncepcje, Metody, Strategie, Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
 9. Kopertyńska M.W., (2009) Czynniki determinujące sukces małych i średnich firm - studia przypadków, Systemowe uwarunkowanie sukcesu organizacji, Sopot: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG 2/2.
 10. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J.B., Ghoshal S., (2003) The strategy process. Concepts, contexts, cases, Harlow: Pearon Education Limited.
 11. Obłój K., (2007) Strategia organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 12. Osbert-Pociecha G., (2006) Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie efektywności przedsiębiorstwa, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.
 13. Parkitna A., Sadowska B., (2011) Factors determining the profitability of enterprises-- influence assessment, Operations Research and Decisions nr 2.
 14. Pawłowski J., (2007) Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, wydanie 2 zm. i popr. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Różański J., (2007) Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektywności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., (2008) Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 17. Wrzosek S., (2005) Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, Wrocław: Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.
 18. Zajac E.L., (1990) CEO selection, succession, compensation, and firm performance: A theoretical integration and empirical analysis, Strategic Management Journal nr 11(3) [za] Majowska M., (2008) W kierunku definiowania efektywności organizacyjnej, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 14.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu