BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
Activities of Trade Unions in Companies Owned by the State Treasury as a Source of Organizational Pathologies
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 29-46, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Związki zawodowe, Patologie organizacyjne, Spółki Skarbu Państwa
Trade unions, Organizational pathologies, State Treasury company
Note
summ.
Abstract
The following paper presents areas of trade unions activities in companies owned by the State Treasury, which may be a source of organizational pathologies. The author analyses the structure, privileges, and rights of trade unions in Poland. The functioning of trade unions in companies owned by the State Treasury is subject to deeper analysis. Indications have been identified in this area that the number of trade unions in companies owned by the State Treasury is significantly higher than in private companies, especially service ones. An important part of this paper is the analysis of specific trade unions activities leading to the development of organizational pathologies in companies owned by the State Treasury. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyoniziak, R., & Słaboń, A. (1997). Patologia Życia Gospodarczego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 2. Ignyś, A. (2014). Analiza wykorzystania bezpośredniej partycypacji pracowniczej jako formy angażowania pracowników w zarządzanie współczesnymi organizacjami. Studia Economica Posnaniensa 2(10), 134-145.
 3. Jagusiak, B. (2011). Związki Zawodowe w Systemie Politycznym Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 4. Jedliński, K. (2015). Zawód związkowiec. Puls Biznesu, kwiecień.
 5. Kieżun, W. (1997). Sprawne Zarządzanie Organizacjami. Warszawa: SGH.
 6. Kieżun, W. (2012). Patologia Transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext sp. z o.o.
 7. Kotowski, W., & Kurzępa, B. (2012). Związki Zawodowe. Komentarz Do Ustawy o Związkach Zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 8. Kozak, S. (2009). Patologie w Środowisku Pracy. Zapobieganie i Leczenie. Warszawa: Diffin
 9. Laszczak, M. (1999). Patologie w Organizacji. Mechanizmy Powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 10. Milewski, R. (2001). Podstawy Ekonomii. Warszawa: PWN
 11. Najwyższa Izba Kontroli. (2012). Koszty pozaprodukcyjne w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa
 12. Nartowski, A. (2016). Związkowiec w konflikcie interesów. Rzeczpospolita 16.10.2016
 13. Poteralski, J. (2003). Związki zawodowe a konkurencyjność rynku pracy. In D. Kopycińska (Ed.) Kapitał Ludzki w Gospodarce. Szczecin: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 14. Regulska-Cieślak, M. (2014). Związki Zawodowe w Zakładzie Pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 15. Stocki, R. (2015). Patologie Organizacyjne - Diagnoza i Interwencja. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 16. Trappmann, V. (2012). Trade Unions in Poland - Current Situation, Organisation and Challenges. Germany: Friedrich Ebert Stiftung.
 17. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 z pózn. zm.)
 18. Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2013.216 j.t. z późn. zm.)
 19. Gadomski, W. (2015). Związkowcy - kosztowne państwo w państwie. Obserwator finansowy.pl
 20. Hanczarek, T., & Inglot, K. (2015). Funkcjonowanie związków zawodowych w Polsce. Portal Work Service.
 21. http://www.sii.org.pl/9409/edukacja-i-analizy/akcjonariusz/gieldowe-spolki-skarbu-panstwa-w-pigulce.html
 22. http://natemat.pl/133405,zwiazki-zawodowe-chca-obalac-zarzady-spolek-robic-dym-i-walczyc-o-przywileje-kto-bedzie-nastepny-po-kw-i-jsw. M. Wąsowski.
 23. Sedlak & Sedlak. (2015). Związki zawodowe w Polsce - raport. Portal: Labor market
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu