BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska-Rudzka Katarzyna (Gdynia Maritime University, Poland)
Title
Employee Direct Participation in Organizational Change Process - Pilot Study Report
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 131-148, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Zmiany organizacyjne, Odporność na zmiany, Pracownicy w organizacji
Organisational change, Resistance to changes, Employees in the organization
Note
summ.
Abstract
Organizational changes are the most sustained and inseparable elements of contemporary organizations. They produce positive results when all employees are engaged. Employee direct participation is one of the most effective ways to involve members of the organization in changes. The author has developed a model of employee participation in a cycle of the organizational change process. Its empirical verification and presentation of the results of the study is the aim of this paper. The research was conducted by means of a direct questionnaire and involved 197 respondents from the organizations located in Pomeranian Voivodeship. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen, J., Jimmieson, N. L., Bordia, P., & Irmer, E. (2007). Uncertainty during organizational change: Managing perceptions through communication. Journal of Change Management, 7(2), 187-210.
 2. Błaszczyk, E. (1988). Uczestnictwo Pracowników w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 3. Bordia, P., Hobman, E., Jones, E., Gallois, C., & Callan, V. (2004). Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and management strategies. Journal of Business and Psychology, 18(4), 507-532.
 4. Cabała, P. (2015). Determinanty sprawności systemu zarządzania zmianą organizacyjną. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 17, 133-144.
 5. Chandani, A., Mehta, M., Mall, A., & Khokhar, V. (2016). Employee engagement: A review paper on factors affecting employee engagement. Indian Journal of Science and Technology, 9(15), 1-7.
 6. Cierniak-Emerych, A. (2012). Uczestnictwo Pracowników W Gospodarowaniu Potencjałem Pracy Przedsiębiorstwa. Wroclaw: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Clarke, L (1997). Zarządzanie Zmianą, Warszawa: Gebethner i Sk-a.
 8. Coyle-Shapiro, J. A-M. (1999). Employee participation and assessment of an organizational change intervention. a three-wave study of total quality management. The Journal of Applied Behavioural Science, 35(4), 439-456.
 9. Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., & Apanowicz, J. (2001), Zarzadzanie Organizacjami. Toruń: Dom Organizatora.
 10. Czerska, M. (1996), Organizacja Przedsiębiorstw. Metodologia Zmian Organizacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Grobelna, A., & Marciszewska, B. (2016a). Undergraduate students' attitudes towards their future jobs in the tourism sector: Challenges facing educators and business. In N. Khazieva & D. Vasilenko (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 138-145). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.
 12. Grobelna, A., & Marciszewska, B. (2016b). Work motivation of tourism and hospitality students: Implications for human resource management. In C. Bagnoli, Ch. Mio, A. Garlatti & M. Massaro (Eds.), Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital (pp. 95-103). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.
 13. Grobelna A., Sidorkiewicz M., & Tokarz-Kocik, A. (2016). Job satisfaction among hotel employees: Analysing selected antecedents and job outcomes. Case study from Poland. Argumenta Oeconomica, 2(37), 281-310.
 14. Gładoch, M. (2008). Uczestnictwo Pracowników w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy Teorii i Praktyki na Tle Prawa Wspólnotowego, wyd. II uzupełnione. Toruń: Dom Organizatora.
 15. Hodgkinson, A. (1999). Employee Involvement and Participation in the Organisational Change Decision: Illawarra and Australian Patterns, Working Paper 99-7, 1-25, Department of Economics, University of Wollongong. Retrieved from http://ro.uow. edu.au/cgi/view content.cgi?article=1009 &context=commwkpapers.
 16. Holland, P., Pyman, A., Cooper, B., & Teicher, J. (2011). Employee voice and job satisfaction in Australia: The centrality of direct voice. Human Resource Management, 50(1), 95-111.
 17. Ignyś, A. (2014). Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw - bezpośrednia partycypacja pracownicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 357, 26-39.
 18. Iverson, R. (1996). Employee acceptance of organizational change: The role of organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 7(1), 122-149.
 19. Kizielewicz, J. (2015). Ethical Standards for Regional Authorities in Creation of Strategy for Regional Development. In J.C. Rouso (Ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance (pp. 186-193). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.
 20. Koźmiński, A., & Piotrowski, W. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. V zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Lines, R. (2004). Influence of participation in strategic change: Resistance, organizational commitment and change goal achievement. Journal of Change Management, 4(3), 193-215.
 22. Loo, W., bin Din, M.A., & Kumar A. (2016). Employee Engagement to Organisation Culture: A Case Study on SMEs, University of Saint Malaysia, Graduate School of Business, 1-36. Retrieved from file:///C:/Users/Kasia/Downloads/EmployeeEngagement to Organisation Cult% 20(7). pdf
 23. Miller, V., Johnson, J. R., & Grau J. (1994). antecedents to willingness to participate in a planned organizational change. Journal of Applied Communication Research, 22(1), 59-80.
 24. Moczulska, M. (2011). Bezpośrednia Partycypacja Pracowników w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem. Możliwości, Przesłanki, Uwarunkowania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 25. Morgan, D., & Zeffane, R. (2003). Employee involvement, organizational change and trust in management. The International Journal of Human Resource Management, 14(1), 55-75.
 26. Mowbray, P.K., Wilkinson, A., & Tse H.H.M. (2015). An integrative review of employee voice: Identifying a common conceptualization and research agendas. International Journal of Management Reviews, 17, 382-400.
 27. Nowosielski, S. (2016). Metody badań naukowych w zarządzaniu. Część 2 Retrieved from http://docplayer.pl/14574157-Metody-badan-naukowych-w-zarzadzaniu-czesc-2-prof-dr-hab-stanislaw-nowosielski.html.
 28. O'Brien, G. (2002). Participation as the key to successful change - a public sector case study. Leadership & Organization Development Journal, 23(8), 442-455.
 29. Pacheco, G., & Webber, D. (2016). Job satisfaction: How crucial is participative decision making? Personnel Review, 45(1), 183-200.
 30. Pawlak, J. (2015). Podmiotowość i partycypacja pracowników a zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole w sytuacji zmiany. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8(944), 57-67.
 31. Scott-Ladd, B., & Chan, Ch. C.A. (2004). Emotional intelligence and participation in decision-making: Strategies for promoting organizational learning and change. Strategic Change, 13(2), 95-105.
 32. Sobka, M. (2014). Zmiany Organizacyjne w Teorii i Praktyce. Lublin: Politechnika Lubelska.
 33. Spodarczyk, E. (2016). The concept of corporate social responsibility in the micro and small enterprise sector. In F. Pinzaru & C. Bratianu (Eds.), Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 248-254). UK, Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.
 34. Stankiewicz, J., & Moczulska, M. (2004). Partycypacja pracownicza a innowacyjność przedsiębiorstwa. Management, 8(2), 35-42.
 35. Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion - a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235-241.
 36. Strykowska, M. (2010). Psychologiczne aspekty wdrażania zmian organizacyjnych. Organizacja i Kierowanie, 2, 7-10.
 37. Szelągowska-Rudzka, K. (2015). Management style as determinant of employees direct participation in ict industry - case study. In J.C. Rouso (Ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance (pp. 478-486). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.
 38. Szelągowska-Rudzka, K. (2017). Partycypacja bezpośrednia pracowników a zmiany organizacyjne. In G. Osbert-Pociecha & S. Nowosielski (Eds.), Nowe Kierunki W Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (in print). Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 39. Szelągowska-Rudzka, K. (2017). Direct participation of a higher education institution employees in the organisational change process - a study report. Institute of Economic Research Working Papers No. 124, 1-7. Retrieved from http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_124.pdf
 40. Westhuizen, D.W., Pacheco, G., & Webber, D.J. (2012). Culture, participative decision making and job satisfaction. The International Journal of Human Resource Management, 23(13), 2661-2679.
 41. Wilkinson, A., Townsend, K., & Burgess, J. (2013). Reassessing employee involvement and participation: Atrophy, reinvigoration in Australian workplaces. Journal of Industrial Relations, 55(4), 583-600.
 42. Wolska, G., & Kizielewicz, J. (2015). Corporate social responsibility in Poland - Theory and pPractice. In I.V. Raguž & Z. Krželj-Čolović (Eds.), Scientific Conference on Innovation, Leadership & Entrepreneurship - Challenges of Modern Economy. Proceedings (pp. 143-154). Dubrovnik: University of Dubrovnik.
 43. Zarębska, A. (2002). Zmiany Organizacyjne w Przedsiębiorstwie. Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin.
 44. Znańska-Kozłowska, K. (2011). Partycypacja pracowników w okresie zmian organizacyjnych. In S. Banaszak & K. Doktór (Eds.), Socjologiczne, Pedagogiczne i Psychologiczne Problemy Organizacji i Zarządzania, wyd. II uzupełnione (pp. 679-687). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu