BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterak Janusz (Cracow University of Economics, Poland), Malinovska Olga (Lviv State University Ivan Franko, Ukraine)
Title
The Meaning of Executive Controlling in Business Management - Results of the Research Survey
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 219-229, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Controlling, Kontrola
Enterprise management, Controlling, Control
Note
summ.
Abstract
During several years of research on the state of controlling in Poland, attention was paid to several areas of how some modern enterprises are functioning. One of them is executive controlling, which should be considered as a strong and innovative determinant influencing the development of management methods in a modern enterprise. One of the fundamental requirements of executive controlling is the need to move from a functional operation system to an approach utilizing process management of an enterprise. The advantage of such a solution is the ability to quickly diagnose and continuously coordinate problems at their place of origin. The aim of this article is to present selected results of research on executive controlling issues, which were carried out on a group of 266 companies operating in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony, R. (1998). Management Control Function. Boston: Harvard Business School Press.
 2. Bramsemann, R. (1990). Handbuch Controlling - Methoden und Techniken. München-Wien: Hanser.
 3. Dellmann, K. (1992). Eine systematisierung der grundlagen des controlling. In K. Spremann & E. Zur (Eds.), Controlling (113-140). Wiesbaden: Gabler.
 4. Heigl, A. (1989). Controlling - Interne Revision. Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag.
 5. Holland-Letz, S. (2009). Controlling im Mittelstand. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin.
 6. Horngren, Ch. (2008). Management and Cost Accounting. New Jersey: Prentice Hall.
 7. Horvath, P. (2011). Controlling. München: Vahlens Handbücher.
 8. Jabłoński, A., & Jabłoński, M. (2011). Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard). Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin.
 9. Kerzner, H. (1989). Project Management, a System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
 10. Kes, Z. (2003). Controlling w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. In E. Nowak (Ed.), Controlling w Przedsiębiorstwie. Koncepcje i Instrumenty (pp. 33-52). Gdańsk: ODDK.
 11. Kokovixina, O.O. (2012). The need for financial control as a system for efficient management of the railway transport enterprise. Bulletin of the Economy of Transport and Industry, 38, 196-199.
 12. Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrinch, H. (1984). Management. New York: Mc-Graw Hill.
 13. Lichtarski, J.M., & Nowosielski, K. (2006). Metodyka pomiaru stanu zaawansowania controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1101, 139-152.
 14. Lipych, L.G. (2012). Controlling in the system of crisis management. Bulletin of the National University Lviv Polytechnic. 722, 377-381.
 15. Łapińska, A., Dynowska, J. (2010). Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 123, 318-327.
 16. Nesterak, J. (2015). Controlling Zarządczy. Projektowanie i Wdrażanie. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 17. Nesterak, J., Kowalski, M.J., & Czerniachowicz, B. (2016). Controlling Strategiczny w Praktyce Przedsiębiorstw Działających w Polsce. Kraków: Krakowska Szkoła Controllingu.
 18. Nesterak, J., & Ziębicki, B. (Eds.). (2011). Performance Management. Concepts and Methods, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 19. Peemöller, H.V. (1990). Controlling-Grundlagen und Einsatzbegebiete, Berlin: Verlag Neue Wirtschafst-Briefe.
 20. Pietrzak, G. (2002). Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 947, 164-168.
 21. Preissler, P. (1999). Controlling - Lehrbuch und Intensivkurs. München-Wien: R. Oldenbourg Verlag.
 22. Saunders, E.J. (1996). Kontrola Wewnętrzna w Bankowości. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 23. Skoczylas, W. (2013). Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego. T.CMXXXIX (865).
 24. Skoczylas, W., & Niemiec, A. (Eds.). (2016). Leksykon Mierników Dokonań. Warszawa: CeDeWu.
 25. Tyrańska, M., & Walas-Trębacz, J. (2001). Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 561, 125-147.
 26. Vollmuth, H. (2007). Controlling. Planowanie, Kontrola, Kierowanie. Warszawa: Placet.
 27. Weber, J. (2001). Wprowadzenie do Controllingu. Katowice: Profit.
 28. Ziegenbein, K. (2004). Kompendium der Praktischen Betriebswirtschaft - Controlling. Ludwighafen: NWB Verlag.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu