BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztorc Małgorzata (Kielce University of Technology, Poland)
Title
Franchising as a Model of Business and Hotel Development in the Process of Market Globalization
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 271-289, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Keyword
Hotelarstwo, Franchising, Ekspansja międzynarodowa, Modele biznesowe, Globalizacja
Hotel industry, Franchising, International expansion, Business models, Globalization
Note
summ.
Abstract
The paper presents the structure of three hotel concerns operating in the European market, which has been formed over recent years due to their foreign expansion. At present, the global hotel market is occupied by both international hotel chains and autonomous hotels, for which the concept of franchising can be a suitable mode of operation. The most frequent presentation of the hotel business development is based on a dualistic approach: one involves bridging a development gap (the so-called development divergence), and the other involves the process of improving the position that an organization occupies in the environment (Machaczka, 1988). The globalization process in the modern economy leads to the internationalization of businesses. The aim of this paper is to present a model of business and hotel business development through franchising. The determinants of expansion and globalization factors are defined by the critical analysis of the literature. The corporate globalization model is analyzed, and the concept of offensive development and business expansion are indicated, which results from the application of franchise in the asset-light business model. In addition, the paper presents hotel concerns which employ this type of model of development and expansion into new markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blomstermo, A., & Deo Sharma, D. (2003). Learning in the Internationalization Process of Firm. Cheltenham Northampton: Edward Elgar Publishing.
 2. Čerović, S. (2002). Strategijski menadžment turističke privrede. Turizam, (6), 1-387.
 3. Doz, Y. L., & Hamel, G. (2006). Alianse Strategiczne. Sztuka Zdobywania Korzyści Poprzez Współpracę. Gliwice: Helion.
 4. Flejterski, S., & Wahl, P. T. (2003). Ekonomia Globalna. Warsaw: Difin.
 5. Golawska-Witkowska, G., Rzeczycka, A., & Mazurek-Krasodomska, E. (2014). Franchising w Kształtowaniu Działalności Gospodarczej w Polsce na Tle Wybranych Krajów Świata. Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
 6. Gorynia, M. (2007). Strategie Zagranicznej Ekspansji Przedsiębiorstw. Warsaw: PWE.
 7. Gorynia, M., & Jankowska, B. (2008). Klastry a Międzynarodowa Konkurencyjność i Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa. Warsaw: Difin.
 8. Kołodko, G. W. (2001). Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość. Paper presented at the plenary session of the Congress of Polish Economists.Warsaw, pp. 1-34.
 9. Kutschker, M., & Schmidt, S. (2011). Internationales Management. Germany, München: OldenbourgWissenschaftsverlag.
 10. Levitt, T. (1983). The globalization of markets. Harvard Business Review, 25(3), 17-28.
 11. Liberska, B. (2002). Globalizacja: Mechanizmy i Wyzwania. Warsaw: PWE.
 12. Machaczka, J. (1988). Zarządzanie Rozwojem Organizacji. Czynniki, Modele, Strategia, Diagnoza. Warsaw-Cracow: PWN.
 13. Marzęda, K. (2007). Proces Globalizacji Korporacyjnej. Bydgoszcz-Warszawa-Lublin: Branta.
 14. Ozimiewicz, E., & Michałowski, T. (2013). Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Warsaw: PWE.
 15. Rosińska, M. (2009). Globalizacja korporacyjna - poszukiwanie istoty zjawiska. In J. Rymarczyk, B. Skulska & W. Michalczyk (Eds.). Procesy Globalizacji. Warsaw: DUET.
 16. Smith, W. K., Binns, A., & Tushman, M. L. (2010). Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously. Long Range Planning, (43), 49-58.
 17. Stawicka, M. (2013). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych - próba oceny lat 2000-2012. 9th Congress of Polish Economists. Warsaw: PTE.
 18. Stoner, J. F., & Freeman, R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 19. Sztorc, M. (2010). Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie. Scientific Journals of the Economic University in Cracow, 825, 60-78.
 20. Sztorc, M. (2016). Model biznesowy jako instrument zarządzania strategicznego w hotelarstwie. In J. Kot (Ed.), Zarządzanie i Gospodarka Wybrane Zagadnienia i Procesy. Kielce: Kielce University of Technology.
 21. Welch, J. I., & Loustarinan, R. (1988). Internationalization: evolution of a concept. Journal of General Management, 14(2), 87-99.
 22. Wiedersheim-Paul, F., Olson, H. C., & Welch, L. S. (1978). Pre-export activity: The first step in Internationalization. Journal of International Business Studies, 9(1), 47-58.
 23. Zorska, A. (2007). Korporacje Transnarodowe. Przemiany, Oddziaływania, Wyzwania. Warsaw: PWE.
 24. At-a-galance Hilton Worldwide 2016. (2017). Hilton Worldwide.
 25. Explore Our Brands. (2016). IHG, pp. 1-134.
 26. Hilton worldwide focused 2015 Annual Report. (2016). Hilton Worldwide, pp. 1-179.
 27. Hilton reports fourth quarter and full year results Hilton worldwide 2016. (2017). Hilton Worldwide, pp. 1-197.
 28. Hotels 325. (2007). France, pp. 1-79.
 29. Hotels 325. (2008). France, pp. 1-94.
 30. Hotels 325. (2009). France, pp. 1-92.
 31. Hotels 325. (2010). France, pp. 1-99.
 32. Hotels 325. (2011). France, pp. 1-73.
 33. Hotels 325. (2012). France, pp. 1-97.
 34. Hotels 325. (2013). France, pp. 1-82.
 35. Hotels 325. (2014). France, pp. 1-108.
 36. IHG annual report and financial statements 2014. (2015). InterContinental Hotels&Resorts, pp. 1-194.
 37. IHG annual report and financial statements 2015. (2016). InterContinental Hotels&Resorts, pp. 1-183.
 38. IHG annual report and financials statements 2016. (2017). InterContinental Hotels&Resorts, pp. 1-188.
 39. IHG hotel&room world stats. (2017). IHG, pp. 1-201.
 40. Marriott International, Inc. 2016 annual report. (2017). Marriott International Inc, pp. 1-231.
 41. McKenney, S. (2016). Key trends and issues in hotel operations. Hotel analyst, pp. 1-48.
 42. Nohria, N., & Kosar, L. J. (2010). Medunarodnifranšizingkao faktor globalnograzvojahotelijerstva. Hotel-link, p. 1-56.
 43. Quarterly report pursuant to Marriott International 2016. (2017). Marriott International Inc., pp. 1-206
 44. Quarterly report pursuant to section 13 Marriot International 2015. (2016). Marriott International, pp. 1-155.
 45. Quarterly report pursuant to section Marriott International 2014. (2015). Marriott International Inc., pp. 1-164.
 46. Raport rynek franczyzy 2016. (2016). PROFIT System Sp. z o.o., pp. 1-57.
 47. Return for more 2014 annual report Hilton Worldwide. (2015). Hilton Worldwide, s. 1-211.
 48. The winds of change 325 Hotels. (2016). France, pp. 1-142.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu