BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Branowska Agata (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Evaluation of Future Entrepreneuer's Social Competencies - Comparison of Competence Levels of Students at Poznan University of Technology and Lodz University of Technology
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 335-347, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Kompetencje społeczne, Model kompetencji, Przedsiębiorczość
Social competences, Competence model, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
This paper presents the Entrepreneur's Competencies; special emphasis is put on social competencies. In the article methods and tools to evaluate competencies of entrepreneurs are analyzed. The goal of the work is to identify levels of social competencies among students at Poznan University of Technology and Lodz University of Technology. In the empirical part of the article, levels of social competencies of two groups of future entrepreneurs will be compared. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok, H. (2006). System Zarządzania Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwa. Katowice: AE.
 2. Bird, B. (1995). Towards a theory of entrepreneurial competency. In J. A. Katz & R. H. Brockhaus (Eds.), Advances in Entrepreneurship (pp. 51-72). Greenwich, Conn.: JAI Press.
 3. Branowska, A., Siemieniak, P. & Spychała, M. (2011). Workers' Occupational Competencies in a Modern Enterprise. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology.
 4. Branowska A., Siemieniak P., & Spychała M. (2012). Zarządzanie Kompetencjami w Tradycyjnych i Nowoczesnych Organizacjach. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology.
 5. Bratton, J., & Gold, J. (2007). Human Resource Management, Theory and Practice. New York: Palgrave Macmillan.
 6. Connelly, M., Gilbert, J.A., Zaccaro, S.J., Threfall, K.W., Marks, M.A., & Mumford, M.D. (2000). Exploring the Relationship of Leadership Skills and Knowledge to Leader Performance. The Leadership Quarterly, 11(1), 115-133.
 7. Davis, A. (2007). Public Relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Dickson, D., & Hargie, O. (2004). Skilled Interpersonal Communication: Research, Theory and Practice. London: Routledge.
 9. Dubois, D., & Rothwell, W. J. (2008). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Oparte na Kompetencjach. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 10. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie Kompetencjami, Perspektywa Firmowa i Osobista, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 11. Johannisson, B. (1993). Entrepreneurial Competence and Learning Strategies. In R. Larsson, L. Bengtsson, K. Eneroth & A. Malm (Eds.), Research in Strategic Change (pp. 77-99). Lund: Lund University Press.
 12. Jurek, P. (2008). Analiza wybranych metod oceny kompetencji zawodowych. In. S. A. Witkowski & T. Listwan (Eds.), Kompetencje a Sukces Zarządzania Organizacją (pp. 98-108). Warszawa: Difin.
 13. Katz, R.L. (1974). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 52(5), 90-102.
 14. Korpysa, J. (2011). Mikrouwarunkowania tworzenia własnej działalności. Przegląd Organizacji, 10, 23-26.
 15. Man, T.W.Y., Lau, T., & Snape, E. (2008). Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises: An investigation through a framework of competitiveness, Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3), 257-276.
 16. Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 17. Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), 92-111.
 18. Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 364-376.
 19. Rakowska, A., & Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie Kompetencji Menedżerskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Rostkowski, T. (2004). Nowoczesne Metody Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Warszawa: Difin.
 21. Sidor-Rządkowska, M. (2001). Kształtowanie Nowoczesnych Systemów Ocen Pracowników. Kraków: OE.
 22. Smółka, P. (2008). Kompetencje Społeczne, Metody Pomiaru i Doskonalenia Umiejętności Interpersonalnych. Kraków: Wydawnictwo Oficyna.
 23. Spitzberg, B.H., & Cupach, W.R. (2002). Interpersonal skills. In H.L. Knapp & J.A. Daly (Eds.), Handbook of Interpersonal Communication (pp. 564-611). Sage: Thousand Oaks.
 24. Spychała, M. (2010). Communication competences as a part of social competences in an organization. In S. Popławski, (Ed.), The Social Contexts of Communication (pp. 83-95). Poznan: Publishing House of Poznań University of Technology.
 25. Spychała, M., & Matejun, M. (2015). Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej. Marketing i Rynek, 05, 1274-1293.
 26. Spychała, M., (2012). Social competencies of ethical manager in the modern enterprise. In M. Spychała (Ed.), Corporate Social Responsibility - Conceptions, Theory and Practice (pp. 55-72). Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology.
 27. Szczesna, A., & Rostkowski, T. (2004). Zarządzanie kompetencjami. In T. Rostkowski (Ed.), Nowoczesne Metody Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Warszawa: Difin.
 28. Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification: In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), Defining and Selecting Key Competencies (pp. 45-66). Göttingen, Germany: Hogrefe & Huber.
 29. http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/
 30. http://www.nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu