BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flieger Marcin (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław, Poland)
Title
Participation of Communes in Network Cooperation
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 349-362, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Współpraca sieciowa, Współpraca
Non-governmental organisation, Network cooperation, Cooperation
Note
summ.
Abstract
The main purpose of the article is to determine to what degree commune's cooperation with other communes and non-governmental organizations is characterized by typical features of network cooperation. At the beginning, the author depicted the process of achieving stages of network cooperation maturity. Next, possible forms of net cooperation between communes have been identified. Then the author focused on cooperation between communes and non-governmental organizations, identifying the process of achieving network maturity. Finally, in order to show a practical aspect of the analysis, the examples of development of network relations have been presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, H. R. (1993). Building multi-community rural development partnership. In R. C. Rounds (Ed.), The structure, theory and practice of partnership in rural development (pp. 37-42). ARRG Working Papers Series, 5.
 2. Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie Procesami Biznesowymi w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press & IT.
 3. Camagni, R. (1995). Global network and local milieu: Towards a theory of economic space. In S. Conti, E. J. Malecki & P. Oinas (Eds.), The Industrial Enterprise and its Environment, Spatial Perspectives (pp. 195-211). Avebury: Aldershot.
 4. Downes, S. (2005). Semantic networks and social networks. The Learning Organization, 5, 411-415.
 5. Flieger, M. (2016). Optymalizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej poprzez kooperację w sieci. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 124-125.
 6. Furmankiewicz, M. (2002). Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(8), 10-13.
 7. Head, B.W. (2008). Assessing network-based collaborations: Effectiveness for whom? Public Management Review, 10(6), 733-749.
 8. Hooghe, L., & Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. London-New York-Boulder-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 9. Jones, C., Hesterly, W. S., & Borgatti, S. P. (1997). A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms. Academy of Management Journal, 22(4), 912-920.
 10. Lisiecka, K., Papaj, T., & Czyż-Gwiazda, E. (2011). Public Governance Koncepcją Zarządzania w Administracji Publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Lynn, L. (2006). New Public Management. New York: Routledge.
 12. Łobos, K. (2000). Organizacja sieciowa. In K. Perechuda (Ed.), Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości, Koncepcje, Modele, Metody (pp. 98-103). Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 13. Mitręga, M. (2010). Zdolność Sieciowa jako Czynnik Przewagi Konkurencyjnej na Rynku Przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 14. Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public participation and collaborative governance. Journal of Social Policy, 33(2), 203-223.
 15. Nowak, J. F. (2006). Modernizacja Lokalnej Administracji Publicznej a Rozwój Lokalny. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 16. O'Leary, R., Slyke, D., & Kim, S. (2010). The Future of Public Administration around the World: The Minnowbrook Perspective. Washington DC: Georgetown University Press.
 17. Zdziarski, M. (2016). Nurt sieciowy - w kierunku nowego paradygmatu zarządzania? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 421, 658-659.
 18. Zimniewicz, K., & Piekarczyk, A. (2010). Myślenie Sieciowe w Teorii i Praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 24 April 2003 (Dz. U. 2003, No 96, pos. 873).
 20. Status of Stowarzyszenie 'Unia Nadwarciańska', appendix no 1 to resolution no 5/2016 of General Meeting of Members on 25 April 2016.
 21. Status of Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Morskich, resolution of General Meeting of Dlegates, no 13/183/2015 on 16 October 2015.
 22. http://www.zmigm.org.pl/projekty_zrealizowane/ (June 25, 2016)
 23. http://www.partnerstwo-nyskie2020.pl/index.php/strategie, (July 02, 2016)
 24. http://www.partnerstwo-nyskie2020.pl/index.php/o-projekcie, (July 02, 2016)
 25. http://www.unianadwarcianska.pl/pl/images/stories/file/cz%C5%82onkowie/Lista%20cz%C5%82onk%C3%B3w%20-%2017_05_2016%20r_.pdf (July 06, 2016)
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu