BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Małgorzata (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Analysis of Future Manager's Competencies - Comparison of Competencies Levels of Students at Poznan University of Technology and Lodz University of Technology
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 415-426, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Zarządzanie kompetencjami, Kompetencje kierownicze, Analiza konkurencyjności
Competence management, Managerial competencies, Competitive Intelligence (CI)
Note
summ.
Abstract
Main tasks and competencies of managers in modern organizations will be presented in this paper. Next, stages of competency-based management will be characterized. In the empirical part of the study, the results of the researches will be analyzed. The study's aim was to present student's competence levels. The research was conducted among students at Poznan University of Technology and Lodz University of Technology. Both groups of respondents were students of managerial majors. In the last part of the paper, the comparison of student's competencies levels will be presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk, W. (1999). Kadra Kierownicza Polskich Przedsiębiorstw Państwowych w Warunkach Zmian Systemu Gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: John Wiley & Sons.
 3. Breen, Ch., Farragher, A., McQuaid, M., Callanan, M., & Burke, M.A. (2002). New information management, opportunities in changing world. Library Review, 51(3/4), 127-138.
 4. Caproni, P. (2004). Management Skills for Everyday Life. New Jersey: Pearson Prientice Hall.
 5. Drucker, P.F. (1998). Praktyka Zarządzania. Kraków: Czytelnik Nowoczesność.
 6. Dudzińska-Głaz, J. (2012). Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. In W. Harasim. (Ed.). Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym w Organizacji Inteligentnej (pp. 82-100). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 7. Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Organizacja i Zarządzanie. 70(1909), 93-104.
 8. Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Warunkach XXI Wieku. Gliwice: Politechnika Śląska.
 9. Edum-Fotwe, F.T., & McCaffer, R. (2000). Developing project management competency: Perspectives from the construction industry. International Journal of Project Management. 18(2), 111-124.
 10. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. (2006). Multivariate Data Analysis. (6th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 11. Jabłoński, M. (2009). Kompetencje Pracownicze w Organizacji Uczącej się. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Janowska, Z. (2002). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Warszawa: PWE.
 13. Juchnowicz, M., & Rostkowski, T. (2003). Zastosowanie macierzy kompetencji w praktyce. In: D. Dobija (Ed.), Pomiar i Rozwój Kapitału Ludzkiego Przedsiębiorstwa (pp. 227-242). Warszawa: PFPK.
 14. Jurek, P. (2010). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach. In. A. M. Zawadzka (Ed.), Psychologia Zarządzania w Organizacji (pp. 77-114). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Kor, Y.Y., & Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: Configuration and orchestration of top executives' capabilities and the firm's dominant logic. Strategic Management Journal, 34(2), 233-244.
 16. Kostera, M. (2008). Nowe Kierunki w Zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 17. Krahn, J., & Hartment, F. (2006). Effective project leadership: A combination of project manager skills and competencies in context, PMI Research Conference 2006. Proceedings, Project Management Institute. Retrieved from www.marketplace.pmi.org.
 18. McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". American Psychologist, 28, 1-14.
 19. Morawski, M. (2008). Rozwój kapitału ludzkiego poprzez efektywne zarządzanie pracownikami wiedzy. In T. Borys & P. Rogala (Eds.), Zarządzanie Personelem jako Kryterium Doskonałości. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 20. Nogalski, B., & Śniadecki, J. (2001). Umiejętności Menedżerskie w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej.
 21. Rakowska, A. (2007). Kompetencje Menedżerskie Kadry Kierowniczej we Współczesnych Organizacjach. Lublin: Wyd. UMCS.
 22. Rakowska, A., & Sitko-Lutek, A. (2016). Kluczowe kompetencje pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 429, 173-185.
 23. Sarstedt, M., & Mooi, E. (2014). A Concise Guide to Market Research. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 24. Sidor-Rządkowska, M. (2010). Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka. Zarządzanie Zmianami. Biuletyn Polish Open University, 5(39). Retrieved from http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=
 25. Spychała M., & Matejun, M. (2015). Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej. Marketing i Rynek, 5, 1274-1293.
 26. Spychała, M. (2012). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżera XXI wieku Wielkopolskiego Sektora Komunalnego. In A. Branowska, P. Siemieniak & M. Spychała (Eds.), Zarządzanie Kompetencjami w Tradycyjnych i Nowoczesnych Organizacjach (pp. 4-50). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 27. Whiddett, S., & Hollyforde, S. (2003). Modele Kompetencyjne w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 28. Whiddett, S., & Hollyforde, S. (2003). A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance. London: CIPD.
 29. Woodruffe, C. (1993). What is meant by a competency? Leadership & Organization Development Journal, 14(1), 29-36.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu