BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Poznan University of Technology, Poland), Wyrwicka Magdalena K. (Poznan University of Technology, Poland), Jaźwińska Dorota (Poznan University of Technology, Poland), Contreras Loera Marcela R. (Universidad de Occidente, Mexico)
Title
Application of the Postulates of Sustainable Development in Family Businesses in the Light of Empirical Research
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 441-453, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Rozwój zrównoważony
Family-owned business, Sustainable development
Note
summ.
Abstract
The article presents the topic of sustainable development, as part of the development of the company directly conditioning the family relationships. The paper also addresses the concept of work-life balance, and it presents the results of research carried out in the family businesses. Results showed differences between the application of the demands of sustainable development between owners (men and women) of family businesses and areas, marginalized by both sexes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dahlsrud, A. (2008). How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 1-13.
 2. Emas, R. (2016). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles. Brief for GSDR 2015.
 3. Guest, D.E. (2002). Perspectives on the study of work-life balance. Social Science Information, 41(2), 255-279.
 4. Górny, A. (2012). Ergonomics aspects of CSR in system shaping the quality of work environment. In P. Vink (Ed.), Advances in Social and Organizational Factors (pp. 541-550). Boca Raton: CRC Press.
 5. Górny, A. (2015). Man as internal customer for working environment improvements. Procedia Manufacturing, 3, 4700-4707.
 6. Jaki, A. (2016). Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarządzania wartością - mechanizmy i obszary ewolucji. Przegląd Organizacji, 1, 9-15.
 7. Jasiulewicz-Kaczmarek, M., & Saniuk, A. (2015). Human factor in sustainable manufacturing. In M. Antona & C. Stephanidis (Eds.), Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to the Human Environment and Culture (pp. 44-455). LNCS, (9178),
 8. Jaźwińska, D. (2014). Jakość środowiska - formy kontroli wynikające z ekologicznej orientacji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 62, 47-60.
 9. Jeżak, J. (2014). Przedsiębiorstwa Rodzinne w Polsce. Znaczenie Ekonomiczne oraz Strategiczne Problemy Rozwoju. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Kałkowska, J., & Włodarkiewicz-Klimek, H. (2015). The susceptibility of organizations' potential on identifying the opportunities in the knowledge-based economy. Paper presented at 10th International Workshop on Robot Motion and Control (RoMoCo), Poznan University of Technology, Poznan, Poland.
 11. Klliath, T., & Brough, P. (2008). Work-life balance: A review of the meaning of the balance construct. Journal of Management & Organization, 14(3), 323-327.
 12. Kłos, M. (2013). Zarządzanie różnorodnością a imperatyw zarządzania pokoleniami. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, 1147(52), 65-72.
 13. Kolman, R. (2009). Kwalitologia, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 14. Kujawinska, A., Vogt, K., & Wachowiak, F. (2015). Ergonomics as significant factor of sustainable production. In P. Golińska & A. Kawa, (Eds.), Technology Management for Sustainable Production and Logistics (pp. 193-203). Book Series: EcoProduction, StartFragmentEdited.
 15. Larson, B.A. (2007). Sustainable Development Research Advances. New York: Nova Science Publishers.
 16. Lewandowska, A., & Hadryś-Nowak, A. (2012). Strategie zrównoważonego rozwoju oparte na wartościach firm rodzinnych jako naturalna siła rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 736(55), 405-420.
 17. Lewandowska, A., & Więcek-Janka, E. (2016). European version of a balanced scorecard in family enterprises (own research). 3rd International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2016). Atlantis Press, 219-223.
 18. Matejun, M. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych. In Z. Pisz & M. Rojek-Nowosielska (Eds.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena (pp. 263-274). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 19. Mazur-Wierzbicka, E. (2014). Rodzina jako szczególny interesariusz przedsiębiorstwa rodzinnego. In Ł. Sułkowski & A. Marjański (Eds.), Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania (pp. 49-60). Łodź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 20. Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, January-February, 4-17.
 21. Przychodzeń, W. (2013). Zrównoważone Przedsiębiorstwo. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 22. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987.
 23. Robak, E. (2016). Wspieranie zrównoważenia pracy z życiem osobistym pracowników jako przykład działań społecznie odpowiedzialnych. In J. Ejdys (Ed.), Społeczna Odpowiedzialność i Zrównoważony Rozwój w Naukach o Zarządzaniu. Aspekty Teoretyczne i Aplikacyjne (pp. 184-199). Toruń: Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora,
 24. Roosa, S. (2008). Sustainable Development Handbook. London: The Fairmont Press, Inc.
 25. Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa Rodzinne - Istota i Zachowania Strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,.
 26. Saniuk, A., Jasiulewicz-Kaczmarek, M., Samolejova, A., Saniuk, S., & Lenort, R., (2015). Environmental favourable foundries through maintenance activities. Metalurgija 54(4), 725-728.
 27. Sadkowska, J. (2013). Selected psychosocial project success factors and their role in building students activities within Project Management. Proceedings in Electronic Interdisciplinary Conference EIIC (pp. 297-301). Slovakia, 2-6.09. 2013.
 28. Sułkowski, Ł. (2011). Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań. In Ł. Sułkowski (Ed.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12(6), 9-22.
 29. Szafrański, M. (2015). Acceleration of educating as an external factor supporting preventive and improving actions in businesses. In T. Ahram, W. Karwowski & D. Schmorrow (Eds.), Procedia Manufacturing 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences (pp. 4948-4955). AHFE.
 30. Szczepkowska, M. (2013). Innowacyjność firm rodzinnych. In A. Świadek (Ed.), Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki (pp. 106-117). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe IVG.
 31. Więcek-Janka, E. (2014a). Rodzinność w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego. Marketing i Rynek (11), 91-102.
 32. Więcek-Janka, E. (2014b). The key to the longevity of family business - Hoshi Ryokan case. In Ł. Sułkowski & A. Marjański (Eds.), Firmy Rodzinne - Współczesne Nurty Badań i Praktyki Zarządzania (pp. 11-27). Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 33. Więcek-Janka, E. (2013). Wiodące wartości w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami Rodzinnymi. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 34. Więcek-Janka, E., & Lewandowska, A. (2017). Model pięciu poziomów definiowania przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(6)/2, 159-177.
 35. Włodarkiewicz-Klimek, H., & Kałkowska J. (2011). Shaping the strategy of knowledge based economy of Polish enterprises. In W. Karwowski & G. Salvedny (Eds.) Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Industries (pp. 42-51). Boca Raton: Taylors and Francies Group.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu