BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krówczyński Wojciech (Jagiellonian University, Poland), Gancarczyk Marta (Jagiellonian University, Poland)
Title
The Protection of Patients' Personal Data in Healthcare Entities - the Role of Institutions
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 489-503, bibliogr. 51 poz.
Keyword
Prawa pacjenta, Ochrona danych osobowych, Opieka zdrowotna
Patient's rights, Personal data protection, Health care
Note
summ.
Abstract
The aim of the paper is to present the essence and impact of formal institutions on the efficiency of economic activity in the light of new institutional economics. Also, to identify the impact of the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union in the area of personal data protection on the efficiency of managing sensitive data in healthcare entities. Healthcare entities process personal data of particular importance, namely data regarding patients' health. The development of information technologies stimulates the emergence of new information channels, but at the same time, it raises a number of threats of misusing this information that has not been known so far. The new Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union of April 27, 2016, seeks to increase the safety of sensitive information concerning patients. In the paper, the impact of this regulation and some related laws on managing patients' data were analyzed. Moreover, the positive outcomes and some limitations of these institutional solutions were identified. The analysis and diagnosis of the impact of these formal institutions follow the assumptions of new institutional economics (NIE), with a special emphasis on the impact of the analyzed regulation on the level of transaction costs. The paper was based on the literature on the subject of NIE and personal data processing and protection. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow, K. J. (1974). The Limits of Organization. New York: Norton.
 2. Banyś, T. A., & Łuczak, J. (2014). Ochrona Danych Osobowych w Praktyce: Jak Uniknąć Błędów i Ich Konsekwencji Prawnych. Wrocław: Presscom.
 3. Barta, J., Fajgielski, P., & Markiewicz, R. (2015). Ochrona Danych Osobowych: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Barta, P., & Litwiński, P. (2015). Ustawa o Ochronie Danych Osobowych: Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 5. Benham, A., & Benham, L. (2000). Measuring the costs of exchange. In C Ménard (Ed.), Institutions, Contracts and Organisations (pp. 380-389). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. Chojnacki, M., & Gastecka, A. (2014). Informatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu. Progress in Economic Sciences, (1), 179-192.
 7. Coase, R. (1937). The nature of the firm. Economica, New Series, 4(16), 386-405.
 8. David, R. J., & Han, S. K. (2004). A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics. Strategic Management Journal, 25(1), 39-58.
 9. Eggertsson, P. (1990). Economic Behavior and Institutions: Principles of Neoinstitutional Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Gancarczyk, M. (2002). Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, (5-6), 78-94.
 11. Gancarczyk, M. (2006). Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (6), 20-28.
 12. Gancarczyk, M. (2009). Asymetria informacyjna. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (11), 32-38.
 13. Gancarczyk, M. (2010). Oportunizm w relacjach przedsiębiorstw według OE Williamsona. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (1), 26-32.
 14. Gorynia, M. (1999). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomista, (6), 778-790.
 15. Grego-Hoffmann, M. (2013). Odpowiedzialność Podmiotów Leczniczych i Personelu Medycznego. Wrocław: Presscom.
 16. Gruszewska, E. (2012). Transformacja instytucji nieformalnych w Polsce. Gospodarka Narodowa, (3), 61-83.
 17. Hardt, L. (2009). The history of transaction cost economics and its recent developments. Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 2(1), 29-51.
 18. Jagielski, M. (2010). Prawo do Ochrony Danych Osobowych. Standardy Europejskie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Kasper, W., Streit, M.E., Boettke, P.J. (2012) Institutional Economics: Property, Competition, Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 20. Kasper, W., & Streit, M.E. (1998) Institutional Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 21. Kautsch, M., Poznański, D. (2009) Informatyzacja w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Współczesne Wyzwania Menedżerskie w Ochronie Zdrowia. Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 22. Klein, B., Crawford, R. G., & Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. The Journal of Law and Economics, 21(2), 297-326.
 23. Klimczak, B. (2006). Wybrane Problemy i Zastosowania Ekonomii Instytucjonalnej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 24. Krówczyński, W. (2017). Wybór formy koordynacji (governance mode) dla gospodarowania danymi osobowymi pacjentów w podmiotach leczniczych. Optimum, (2) (in print).
 25. Lulewicz-Sas, A. (2013). Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (907), 59-71.
 26. Madhok, A. (2002). Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production. Strategic Management Journal, 23(6), 535-550.
 27. Masten, S. E., Meehan, J. W., & Snyder, E. A. (1991). The costs of organization. Journal of Law, Economics, & Organization, 7(1), 1-25.
 28. Ménard, C., & Shirley, M. M. (Eds.). (2008). Handbook of New Institutional Economics. Berlin: Springer.
 29. Miller, G. (2000). Rational choice and dysfunctional institutions. Governance, 13(4), 535-547.
 30. Nojszewska, E. (2011). System Ochrony Zdrowia w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 31. Nowak, M. (2009). Instytucjonalizmy w Socjologii i Ekonomii. Problem i Jego Konceptualizacja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 32. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 33. Nowakowski, B., Jędruszczak, A., & Gałach, A. (2013). Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Systemów Teleinformatycznych w Sektorze Publicznym. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 34. Rudolf, S. (2010). Nowa ekonomia instytucjonalna. Przedsiębiorstwo Przyszłości, 1(2), 9-21.
 35. Saryusz-Wolska, H., & Wronka, M. (2013). Efektywność w opiece zdrowotnej - zarys wielowymiarowego problemu w okresie transformacji. Studia Ekonomiczne, (168), 256-269.
 36. Suchecka, J. (Ed.). (2011). Finansowanie Ochrony Zdrowia: Wybrane Zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 37. Szymczyk, D. M., & Horoch, A. (2013). Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 1-wpływ na efektywność pracy personelu medycznego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(3), 319-323.
 38. Williamson, O. E. (1979). Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. The Journal of Law and Economics, 22(2), 233-261.
 39. Williamson, O. E. (1989). Transaction cost economics. Handbook of Industrial Organization, (1), 135-182.
 40. Williamson, O. E. (1991). Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives. Administrative Science Quarterly, 36(2), 269-296.
 41. Williamson, O. E. (1998). Transaction cost economics: How it works, where it is headed. De Economist, 146(1), 23-58.
 42. Williamson, O.E. (2005). The economics of governance. The American Economic Review, 95(2), 1-18.
 43. Williamson, O.E. (1973). Markets and hierarchies: Some elementary considerations. The American Economic Review, 63(2), 316-325.
 44. Williamson, O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. New York: The Free Press.
 45. Wyka, T., & Nerka, A. (2012). Ochrona Danych Osobowych Podmiotów Objętych Prawem Pracy i Prawem Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 46. Ząbkowicz, A. (2003). Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. Ekonomista, (6), 795-824.
 47. GIODO. (2015). Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015. Retrieved from http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/sprawozdaniaroczne/2015.pdf
 48. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (O.J. L. 119 from 27.04..2016.
 49. The Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/680 of 27th April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (O.J. L 119 from 27.04.2016).
 50. The Act of 29th August 1997 on Personal data Protection (Journal of Law from 2016, item 992).
 51. The Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29th April 2004 on documenting the personal data processing and technical and organizational conditions to be met by IT appliances and systems used for personal data processing. Journal of Law No 4/2004, item 1025.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu