BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Poznań University of Technology, Poland)
Title
Identification of Factors Determining the Value of a Knowledge - Based Product in Pharmaceutical Industry
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 505-515, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Produkt oparty na wiedzy, Przemysł farmaceutyczny, Wartości niematerialne
Knowledge-based product, Pharmaceutical industry, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
In contemporary economy, particular importance is attached to non-material values, such as information and knowledge, which allow companies to gain and keep a competitive advantage. These values constitute the basic component of innovative and knowledge-based products. The purpose of this article is to identify factors which determine the value of the knowledge-based product in the pharmaceutical industry. These products are knowledge carriers; they are a result of long-term group work, they are based on the latest technology and interact with the user. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brdulak, J. (2005). Zarządzanie Wiedzą a Proces Innowacji Produktu. Budowanie Przewagi Konkurencyjnej Firmy. Warszawa: SGH.
 2. Jemielniak, D. (2008). Praca Oparta na Wiedzy. Praca W Przedsiębiorstwach Wiedzy na Przykładzie Organizacji High-Tech. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Klincewicz, K. (2012). Cele zarządzania wiedzą, In: D. Jemielniak & A. K. Koźmiński (Eds.), Zarządzanie Wiedzą (pp. 71-104). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 4. Kolterman, K. (2013). Innowacje Technologiczne w Procesie Budowy Przewagi Konkurencyjnej MSP. Warszawa: Difin.
 5. Michalik, M., Pilarczyk, B., & Mruk, H. (Eds.) (2008). Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym. Kraków: Wolters Kluwer business.
 6. Perechuda, K. (2005). Dyfuzja Wiedzy w Przedsiębiorstwie Sieciowym. Wizualizacja i Kompozycja. Wrocław: AE we Wrocławiu.
 7. Probst, G. Raub, S., & Romhardt, K. (Eds.) (2002). Zarządzanie Wiedzą w Organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 8. Szafrański, M. (2012). Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w "Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej" w aspekcie doskonalenia jakości życia. In M. Goliński& M. Szafrański (Eds.), Zintegrowany System Wspomagania Dostępu do Informacji w Przestrzeni Miejskiej z Wykorzystaniem GPS i GIS (pp. 15-26). Poznań: Politechnika Poznańska.
 9. Truskalski, Sz. (2014). Znaczenie Transferu Wiedzy w Działalności Innowacyjnej Przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 10. Tylżanowski, R. (2016). Transfer Technologii w Przedsiębiorstwach Przemysłowych Wysokiej Techniki w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 11. Control Engineering. (2016). Report No. 5. Retrieved from http://www.controlengineering.pl
 12. Deloitte (2016). 2016 Global Life Sciences Outlook. Moving Forward with Cautious Optimism. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2017-life-sciences-outlook.pdf
 13. IMS Health. (2016). Global Medicines Use in 2020. Outlook and Implications. Retrieved from http://www.imshealth.com/en/thought-leadership/quintilesims-institute/reports/global-medicines-use-in-2020
 14. McKinsey & Company. (2015). Polska 2025 - Nowy Motor Wzrostu w Europie. Retrieved from http://www.mckinsey.pl/publikacje/raport-polska-2025-nowy-motor-wzrostu-w-europie-2/
 15. EAEPC. (2006). For a strong and innovative European pharmaceutical industry. Retrieved from http://www.importrownolegly.pl/files/upload/eaepc_paper_on_r&d_debate.pdf
 16. EFPIA. (2016). The Pharmaceutical Industry in Figures 2016. Retrieved from http://www.farmaindustria.es/web_en/documento/efpia-the-pharmaceutical-industry-in-figures-2016/
 17. Walczak, W. (2010). Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. E-mentor, 4(36). Retrieved from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/775
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu