BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Dominika (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Poland), Zimmer Joanna (Wroclaw University of Technology, Poland)
Title
The Analysis of Competitive Behaviour of Enterprises in the Chocolate and Confectionary Industry
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 517-528, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Przewaga konkurencyjna, Macierze, Macierz atrakcyjności produktu
Competitiveness, Competitive advantage, Matrix, General electric GE McKinsey matrix
Note
summ.
Abstract
Under conditions of high competitiveness, the chance for survival and development of the enterprise is guaranteed by a quick and efficient analysis of its competitive situation and the main factors that could jeopardize its future functioning. The appropriate behavior of the management staff consisting in fast-paced and rational decisions can become a solid basis for overcoming all the difficulties that the modern economic reality creates. This article makes use of the McKinsey matrix (General Electric), which enabled to analyze competitive behaviors and to evaluate the strategic situation of the chocolate and confectionery industry. The diagnosis has indicated that the applied strategies of the domain must be changed as they inhibit the investment process in the most significant areas of business. Therefore, the aim of the article is to analyze and evaluate the competitive behavior at the level of strategic business units as well to indicate the directions of changes in the adopted strategies. The conducted studies greatly illustrate the overall market balance of the analyzed SMEs enterprises and reflect their strategic situation in the examined industry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijaoui, I. (2017). Models of SMEs Globalisation. SMEs in an Era of Globalization. New York: Palgrave Macmillan.
 2. Borowiecki, R., & Siuta-Tokarska, B. (2012). Wyzwania i Dylematy Społeczno-Gospodarcze Polski w Procesie Transformacji. Toruń: TNOiK.
 3. Burnewicz, J. (1993). Ekonomika Transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Garbarski, L., Rutkowski, I., & Wrzosek, W. (2000). Marketing - Punkt Zwrotny Nowoczesnej Firmy. Warszawa: PWE.
 5. Gierszewska, G., & Romanowska, M. (1997). Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 6. Gorynia, M. (1998). Zachowania Przedsiębiorstw w Okresie Transformacji. Mikroekonomia podejścia. Poznań: Wydawnictwo AE.
 7. Jędralska, K. (2010). Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych. In M. Jagoda & J. Lichtarski (Eds.). Kierunki i Dylematy Rozwoju Nauki i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo UE.
 8. Kociszewski, M., & Szwacka-Mokrzycka, J. (2016). Przemysł cukierniczy w Polsce. Kierunki internacjonalizacji. Przemysł Spożywczy 70(1), 2-4.
 9. Masłyk-Musiał, E. (2010). Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu. In S. Lachiewicz & B. Nogalski (Eds.). Osiągnięcia i Perspektywy Nauk o Zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Neuss, W., & Nippel, P. (1996). Was ist strategisch an strategischem Verhalten?. Zaitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, (5), 1-24.
 11. Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i Praktyka. Warszawa: CeDeWu.
 12. Pomykało, W. (1995). Encyklopedia Biznesu. Warszawa: Fundacja "Innowacja".
 13. Porter, M. (2009). Strategia Konkurencji. Metody Analizy Sektorów i Konkurentów. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 14. Rosenbaum, G.. (2017). Female entrepreneurial networks and foreign market entry. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(1), 119-135.
 15. Stankiewicz, M.J. (1994). Metodyczne aspekty badania zachowań przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej. In R. Borowiecki (Ed.). Restrukturyzacja w Procesie Transformacji Rynkowej. Krynica-Zdrój.
 16. Urbanowska-Sojkin, E. (2011). Podstawy Wyborów Strategicznych w Przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.
 17. Żabiński, L. (1999). Zachowania Podmiotów Rynkowych. Warszawa: PWE.
 18. http://www.studium.agrobiznesu.up.lublin.pl/images/ar6.pdf
 19. http://analizarynku.eu/rynek-slodyczy
 20. http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1568485
 21. http://www.minrol.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu