BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymaniak Janusz (WSB University in Gdańsk, Poland)
Title
Dynamic Model for Resource Management in the Cluster On the Example of Small and Medium Seaport
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2017, vol. 16, s. 569-589, rys., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Klastry, Porty morskie, Organizacja portów morskich
Enterprise Resource Planning (ERP), Business cluster, Seaports, Organization of seaports
Note
summ.
Abstract
This article aims at presenting the initial assumptions for and results of applying a simplified dynamic model of a complex undertaking. The object of the study is a seaport cluster. The article presents the assumptions for the resultant operational model, and the representative results of empirical studies of a small and medium Polish seaport, which are the research outcome of a non-hierarchical analysis of Polish seaport clusters. The dynamic studies were carried out at the level of process outcomes and phenomena for monthly cycles in 2014. The results have shown similarities and differences in the developmental types of small and medium ports, and they constitute the basis for developing the dynamic model methodology. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik, A., & Matejun, M. (2012). Organizacja i jej miejsce w otoczeniu. In A. Zakrzewska-Bielawska (Ed.), Podstawy Zarządzania, (pp. 41-84). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 2. Baran, M. (2007). Clustering jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw. In A.P. Balcerzak & D. Górecka (Ed.), Dylematy Teorii Ekonomii w Rzeczywistości Gospodarczej XXI Wieku (pp. 196-207). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 3. Brooks, M.R., Schellinck, T., & Pallis, A.A. (2011). A systematic approach for evaluating port effectiveness. Maritime Policy and Management, 38(3), 315-334.
 4. Cetin, C.K., & Ceri, A.G. (2010). Organizational effectiveness at seaports: A systems approach. Maritime Policy and Management, 37(3), 195-219.
 5. Cierpioł, A. (2014). Integracja systemów zarządzania na poziomie zarządzania procesowego. Zarządzanie, 2, 125-134.
 6. Cieśliński, W.B. (2011). Doskonalenie Procesowej Orientacji Przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Cyfert, Sz. (2012). Mechanizmy zarządzania granicami - propozycje teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych. Współczesne Zarządzanie, 3, 17-24.
 8. Czakon, W. (2016). W kierunku rozwoju badań ilościowych w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 3(173), 41-52.
 9. de Langen, P.W., & Hazendonck, E. (2012). Ports as cluster of economic activity. In W. Talley (Ed.), The Blackwell Companion to Maritime Economics (pp. 638-655). Chichester: Wiley- Blackwell Publishing Ltd.
 10. Del Saz- Salazar, S., & Garcia-Menéndez, L. (2016). Port expansion and negative externalities: A willingness to accept approach. Maritime Policy & Management, 43(1), 59-83.
 11. Grajewski, P., & Nogalski, B. (2004 ). Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej. I M. Romanowska & M. Trocki (Eds.), Podejście Procesowe w Zarządzaniu. t.1. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej,
 12. Grzelakowski, A.S. (2009). Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich. Gospodarka Morska, 2(41). Retrieved from http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/wizje-i-strategie-rozwoju-polskich-portow-morskich
 13. Koźmiński, A.K., & Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój Teorii Organizacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 14. Niemczyk, J. (2014). Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych. Organizacja i Kierowanie, 1A(159), 167-176.
 15. Lagoudis, I.N., & Rice, J. (2011). Revisiting port capacity: A practical method for investment and policy decisions. Proceedings, ECONSHIP, Chios, Greece.
 16. Ossowski, M. (2012). Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse, 10(4/3), 297-312.
 17. Piekarczyk, A. (2016). Geniusz i szaleństwo organizacji na kanwie systemowej teorii organizacji F.B. Simona. Organizacja i Kierowanie, 2(172), 105-115.
 18. Porter, M.E. (2001). Grona a konkurencja. In M.E. Porter, Porter o Konkurencji (p. 246). Warszawa: PWE.
 19. Rafało, M. (2013). Zarządzanie dynamiczne - podejście wielowymiarowe. Ekonomia i Zarządzanie, 5(1), 65-83.
 20. Rymaniak, J., & Piotrowski, M. (2018). Resource flexibility of a seaport as a cluster. Regulatory conditions and management capabilities (on the example of Poland). In S. Trzcielinski (Ed.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 606, pp. 201-212), Cham: Springer International Publishing AG.
 21. Rymaniak, J. (2016). The dimensions of seaports management in a static systemic approach: A case study for Poland. In C. Schlick & S. Trzcieliński (Eds.), Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future. Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 490, pp. 621-631). Cham: Springer International Publishing AG.
 22. Rymaniak, J. (2013). Segmentacja modułowa procesów w organizacji - model teoretyczny i wymiary ekonomiczne. In M. Boguszewicz-Kreft & M. Rozkwitalska (Eds.), Nowe Koncepcje w Zarządzaniu Organizacją Wobec Wyzwań Otoczenia (pp. 59-70.). Gdańsk: WSB.
 23. Sadowski, A., & Zajdel, M. (2009). Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXX, 271-278.
 24. Sanchez, R.J., & Wilmsmeier, G. (2010). Contextual port development: A theoretical approach. In P. Coto-Millán, M.A. Pesquera & J. Castanedo (Eds.), Essays on Port Economics, Contributions to Economics (pp. 19-44). Berlin- Heidelberg:Springer-Verlag.
 25. Skrzypek, E., & Hofman, M. (2010). Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 26. Szelągowski, M. (2014). Becoming a learning organization through dynamic business process management. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(1), 147-166.
 27. Stachowicz, J., & Stachowicz-Stanusch, A. (2011). Klastry - współczesną i przyszłościową formą organizacji potęgującej wiedzę i wartości. Organizacja i Zarządzanie, 4(16), 12-18.
 28. Urbanowska- Sojkin, E. (2013). Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 11(4/1), 389-402.
 29. Talley, W.K. (2012). Ports as theory. In W.K. Talley (Ed.), The Blackwell Companion to Maritime Economics (pp. 473-490). Chichester: Wiley- Blackwell Publishing Ltd.
 30. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. 1997, Nr 9 poz. 44 z późniejszymi zmianami).
 31. van der Lugt, L., Dooms, M., & Parola, F. (2013). Strategy making by hybrid organizations: The case of the port authority. Research in Transportation Business & Management, 8, 103-113.
 32. Vergne, J.-P., & Durand, R. (2010). The missing link between the theory and empirics of path dependence: Conceptual clarification, testability issue, and methodological implications. Journal of Management Studies, 47(4), 736-759.
 33. Wirtz, B., Mathieu, A., & Schilke, O. (2007). Strategy in high-velocity environments. Long Range Planning, 40(3), 295-313.
 34. Wyciślak, S. (2014). O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności. Zarządzanie Publiczne, 3(29), 163-174.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu